Küresel Salgın Döneminde Toplumsal Cinsiyeti Anaakımlaştırma Aracı Olarak Toplumsal Cinsiyet Sohbetleri

31 August 2020

Fotoğraf: Levent Kulu

Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını, dünyanın her yerinde yaşamın bir gerçeği oldu. İnsanların bu hastalığa yakalanma riski tüm dünyada yüksek olsa da, hastalığın bulaşma riski ve sonuçları hepimiz için aynı değil.

Küresel salgınlar ve yerel salgınlar, daha önceki salgınların kanıtladığı gibi, mevcut eşitsizlikleri artırıyor. Kadınlar ve kız çocukları ve engelli bireyler, mülteciler ve yoksullar gibi diğer dezavantajlı gruplar, eşitsizlikleri ve ayrımcılığı daha ağır biçimde yaşıyorlar.

Önceki krizlerin gösterdiği gibi, toplumsal cinsiyet dinamiklerinin anlaşılması, salt mücadele çabalarının etkinliği için değil, aynı zamanda gelecekte olabilecek krizlere hazırlık açısından da önemlidir.

Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı bünyesinde Belediye Hizmetleri Projesi kapsamında, Gaziantep ve Hatay Büyükşehir Belediyelerinde toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırma faaliyetleri yürütülüyor.

Aylar boyunca, belediyelerin bir çoğunda, birtakım faaliyetlere ek olarak mesleki eğitimler de durduruldu ve bir kısmı da dijital platformlara aktarıldı. Anaakımlaştırma çalışmalarını sürdürebilmek için, çeşitli toplumsal cinsiyet konularına dair Toplumsal Cinsiyet Sohbetleri adı verilen videolar hazırlandı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin dijital mesleki eğitim platformuna entegre edilmesi planlandı.

Toplumsal Cinsiyet Sohbetleri, Ayşegül Taşıtman’ın moderatörlüğünde, beş uzmanın katılımıyla hazırlandı. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Giriş; Koronavirüs ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet; Kadın ve İstihdam; Koronavirüs Küresel Salgını; Korunma Yöntemleri ve Üreme Sağlığı; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yerel Yönetimler başlıkları Deniz Tarba Ceylan, Gökçe Bayrakçeken Tüzel, Reyhan Tutumlu, Gökhan Yıldırımkaya, Nihal Şirin Pınarcıoğlu ile birlikte tartışıldı.

Toplumsal Cinsiyet Sohbetleri’nde, küresel salgının toplumsal cinsiyeti nasıl etkilediği; toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve mücadele mekanizmalarının nasıl uygulanacağı; kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları zorluklar; hane içi görünmez emek ve karantinada istihdam; küresel salgından nasıl korunuruz; kadın üreme sağlığı; koronavirüs ile toplumsal cinsiyete duyarlı mücadele için yerel politikalar tartışıldı.