İyi Pamuk Uygulamaları Türkiye’de pamuk üretimini dünya standartlarına taşıyor

20 October 2021

Türkiye’nin pamuk üretiminin yüzde 60’ının karşılandığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi’nde pamuk işletmelerinin daha az girdi ile daha kaliteli ve çevreye duyarlı üretim yapabilmelerini sağlayan uygulamalar sonucunda bugüne dek başarılı çıktılar elde edildi.

Pamuk üretiminde daha az kaynak kullanarak daha çok üretim ve değer sağlamayı amaçlayan İyi Pamuk (Better Cotton) Uygulamaları, Better Cotton Initiative (BCI) iş birliğinde sürdürülen çalışmalarını, ortaklar arasında imzalanan yeni bir anlaşma ile genişleterek etki alanını büyütüyor ve olumlu sonuçlarını yaygınlaştırıyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle 2019’da başlayan pilot çalışmaların devamında, dünyanın en büyük sürdürülebilir pamuk üretimi programı BCI ve Programın Türkiye Temsilcisi İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) ile başlatılan “İyi Pamuk Projesi”, Growth and Innovation Fund (GIF) tarafından fonlanıyor.

Türkiye’nin pamuk üretiminin yüzde 60’ının karşılandığı Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi’nde pamuk işletmelerinin daha az girdi ile daha kaliteli ve çevreye duyarlı üretim yapabilmelerini sağlayan uygulamalar sonucunda bugüne dek başarılı çıktılar elde edildi. Üreticiler gübrede yüzde 3 ve sulamada yüzde 45 tasarruf gözlemlediklerini belirtti.

Çalışmalarına yerel ve küresel ölçekte yaşanan değişimler ve gelişen teknolojiler ışığında yön veren İyi Pamuk Uygulamaları, üreticileri ekimden hasada kadar tüm süreçlerde destekliyor. Üretimin yoğunlukta olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinde iyi pamuk uygulamalarıyla ilgili eğitimler verilmesi planlanıyor. Suyu verimli kullanma, toprak ve doğal yaşam alanlarının sağlığına özen gösterme, zararlı bitki koruma uygulamalarının etkisini en aza indirme, lif kalitesini koruma ve insana yakışır çalışma ilkelerini uygulama konularında sağlanacak detaylı eğitimlerle toplamda 900 çiftçiye ulaşılması hedefleniyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda insana yakışır iş modelinin yaygınlaştırılması, tarımda dijitalleşme, hassas tarım uygulama eğitimleri, kapasite geliştirme faaliyetleri ve bölgenin biyoçeşitlilik haritasının hazırlanması da proje faaliyetleri arasında. Bölgede yaygınlaştırılan iyi pamuk uygulamalarına ek olarak, çevre ve insan sağlığının ön planda tutulması ve özel sektörle iş birliğinin artırılması gibi çeşitli konularda da bilinçlendirme faaliyetleri yapılıyor.

Pamuk üretiminde dünya standartlarının uygulandığı ve sektörün bu yönde gelişen taleplere ayak uydurabilmesini sağlayan İyi Pamuk Projesi, üreticilerin rekabet gücünü artırmayı ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına destek olmayı hedefliyor. Başarılı uygulamaların neticesinde ise bölgede Better Cotton sertifikalı üretimin yapılması amaçlanıyor.

İyi Pamuk Projesi, GAP Bölgesi’nde tarım ve tarıma dayalı sanayide çevresel etkileri en aza indirerek kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımını sağlamayı amaçlayan Entegre Kaynak Verimliliği (EKV) Projesi kapsamında sürdürülüyor. GAP BKİ ve UNDP teknik desteği ile 2017 yılından bu yana yürütülen çalışmalar, bölgedeki üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları iş birliğinde, bir yandan ekonomik kalkınmaya hizmet ederken diğer yandan da çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefliyor.