Hedefler için İş Dünyası Platformu Türkiye’deki işletmelerin iklim değişikliğine dayanıklı hale gelmesini destekliyor

25 November 2021

Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu’nun Connecting Business Initiative (CBi) desteği ile yürüttüğü “İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi”nin lansmanı 12 Ekim 2021 tarihinde yapıldı.

Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu’nun, İklim Değişikliği ve Afetlere Dayanıklılık program alanı kapsamında, Connecting Business Initiative (CBi) desteği ile yürüttüğü “İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi”nin lansmanı 12 Ekim 2021 tarihinde paydaş toplantısı ile yapıldı. Bu girişim kapsamında, özel sektörü olumsuz etkileyen ve etkilemesi beklenen iklim krizi temelli afetlere değinilen “İklim Dayanıklılığı Özel Sektör Seminerleri” 10 ve 17 Kasım tarihlerinde düzenlendi.

2019 yılında UNDP, TÜRKONFED ve TÜSİAD önderliğinde kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu, özel sektör liderliğinde ortak düşünce ve eylem yoluyla dayanıklılık kazanma, kapsayıcı büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmada özel sektörün katkısını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

B4G kuruluşundan beri işletmelerin olası afet ve krizlere karşı hazırlıklı olmalarını ve iklim değişikliğine karşı eylemlerini güçlendirmelerini sağlamak amacıyla çalışıyor. Etkin müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa için iş çevrelerinin afetlere hazırlıklı olmalarını destekleyen Platform, araştırmalar, raporlar, toplantılar ve kapasite geliştirme faaliyetleri ile ekonominin karşılaştığı doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı dayanıklılık odağında çalışmalar yürütüyor.

Türkiye’de, iklim değişikliği kaynaklı risklerin iş dünyası tarafından daha iyi anlaşılması ve mevcut üretim sistemlerinin adaptasyonu için özel sektörün hazırlık ve müdahale kapasitesini artırmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu amaçla hayata geçirilen “İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi” kapsamında doğal afetlerin sebep olduğu, birbiriyle ilişkili riskler çok boyutlu olarak ele alınmaya devam edecek ve iklim temelli risklerin yönetimine ilişkin kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik stratejilere odaklanılacak. Bununla birlikte, değişen ve derinleşen risk ortamının farkındalık, kırılganlık, maruz kalma, zarar görme ve iyileştirme gibi aşamalarının da incelenmesi amaçlanıyor.

Girişimin ilerleyen safhalarında da, tarım, gıda ve su sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerine, iklim krizi temelli afetler konusunda eğitimler verilecek ve sektörel bazda çözümler sunulacak.