Türkiye'nin 2. Döngüsel Ekonomi Haftası, iş birliğine dayalı yaklaşımı ile döngüsel ekonomi üzerine tartışmaları derinleştirdi

25 March 2022

5 gün boyunca 20 oturuma ev sahipliği yapan Türkiye'nin 2. Döngüsel Ekonomi Haftası, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcileri ile iklim aktivistlerinin de aralarında bulunduğu 93 konuşmacının katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin 2. Döngüsel Ekonomi Haftası, döngüsel geçiş için elverişli bir ortamın geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 20 oturuma ev sahipliği yaptı ve farklı sektörlerden 93 temsilciyi bir araya getirdi

Türkiye'nin 2. Döngüsel Ekonomi Haftası, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu (B4G), DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi (DCube) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ortaklığı ve Finlandiya Büyükelçiliği ile Business Finland stratejik iş birliğiyle, Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçiş sürecini ele alan kurgusuyla 14-18 Mart 2022 tarihleri ​​arasında düzenlendi.

Döngüsel ekonomi, tüketicileri mümkün olduğu kadar uzun süre mevcut malzeme ve ürünleri paylaşmaya, kiralamaya, yeniden kullanmaya, onarmaya, yenilemeye ve geri dönüştürmeye teşvik eden bir üretim ve tüketim modeli. Bu sayede ürünün yaşam döngüsü uzuyor ve atık minimuma indiriliyor.

5 gün boyunca 20 oturuma ev sahipliği yapan etkinlik, özel sektör, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcileri ile iklim aktivistlerinin de aralarında bulunduğu 93 konuşmacının katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte, politika yapıcılar ve iş dünyası temsilcileri tarafından yeşil ve döngüsel geçişe ilişkin küresel, bölgesel ve ulusal bakış açılarının yanı sıra döngüsel ekonominin karbon azaltımı ve Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmadaki önemi ifade edildi. Dönüştürülmüş bir toplum ve ekonomi ihtiyacı iklim aktivistleri tarafından vurgulandı. Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişi ve bu geçişte şehirlerin rolü de ayrıntılı olarak ele alındı.

Ayrıca, döngüsel ekonomi, inovasyon ve teknoloji arasındaki ilişkiden geniş çapta bahsedildi. Öne çıkan teknolojik çözümler ve özel sektörün döngüsel ekonomiye geçişte yeşil teknoloji adaptasyonuna yönelik ihtiyaçları paylaşıldı. Döngüselliği farklı teknolojilerle benimseyen farklı sektörlerden firmaların iyi uygulama örnekleri sunuldu. Kapsayıcılığın önemi ve yeşil işler için yeniden beceri kazandırma gibi adil geçiş konularına öncelik verildi. Ayrıca katılımcılar, tüketimle ilgili gerekli kültürel değişim ile döngüsel ekonomi için adil ve uygun iletişim yöntemleri aracılığıyla tüketicileri etkileme konularındaki tartışmalara zemin hazırlamaya yardımcı oldu.

Haftanın son gününde ise “Türkiye’de Beş Sektörde Döngüsellik Potansiyeli Ön Araştırma Raporu” yayımlandı ve döngüsel ekonomi iş uygulamalarının benimsenmesine ilişkin temel engeller ve kolaylaştırıcılar dahil olmak üzere raporun bulguları tartışıldı. Özel sektörden iyi döngüsel ekonomi uygulamaları tanıtıldı.

Türkiye'nin ilk Döngüsel Ekonomi Haftası geçen yıl 1-5 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi ve 32 oturum ve 117 konuşmacıya ev sahipliği yaptı. Hedefler için İş Dünyası Platformu ve ortakları, döngüsellik yolculuğu boyunca her yıl bu haftayı düzenlemeyi hedefliyor.

Etkinlik, döngüsel ekonomi konusunda farkındalığı artırmanın yanı sıra, farklı bakış açıları ve en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla kurumlara, özel şirketlere ve tüketicilere döngüsel ekonomi uygulamalarını hayata geçirme konusunda ilham vermeyi amaçlıyor. Haftanın kayıtları önümüzdeki günlerde Hedefler için İş Dünyası Platformu'nun internet sitesi ve YouTube kanalında yayınlanacak.

2019 yılında TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP önderliğinde kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu, özel sektör liderliğinde ortak düşünce ve eylem yoluyla dayanıklılık kazanma, kapsayıcı büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmada özel sektörün katkısını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.