UNDP, Visa ve TÜRKONFED, Türk işletmelerine yönelik dönüşüm programını genişletiyor

9 June 2022

“İşimi Yönetebiliyorum” Van’daki KOBİ’ler için yeni girişim başlattı

Van, 8 Haziran 2022 – Başladığı 2019 yılından bu yana 3,000 Türk işletmesine iş desteği sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ’ler) yönelik yenilikçi eğitim programı, bugün Van’da 300’ü aşkın girişimci ve yöneticiyle yaptığı coşkulu bir oturumla daha da genişledi. “İşimi Yönetebiliyorum” ortaklığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından kuruldu ve 30 banka ve e-para kuruluşunun desteğiyle yürütülüyor. Şu ana kadar çevrimiçi olarak 78 ile ulaşan programın yüz yüze eğitimleri de önümüzdeki yıl, mevcut 8 ilden 12’ye ulaşacak ve yedi iş alanında toplam 1.000 KOBİ'ye daha eğitim verilmiş olacak.

“İstihdam ve üretimde aslan payını oluşturan küçük işletmeler Türkiye ekonomisinin temel taşı.” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Bu işletmeler dünyanın her yerinde olduğu gibi, insanları yoksulluktan refaha çeken ve 'kimseyi geride bırakmamaya' yardımcı olan, etkisi kanıtlanmış birer itici güç konumundalar. Bu nedenle UNDP olarak KOBİ’lerin özellikle zorlu ekonomik zamanlarda hayatta kalmaları ve gelişmelerine yardımcı olacak en son bilgi ve becerileri sunmaya devam edecek şekilde ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

“İşimi Yönetebiliyorum” projesi, Türkiye’deki KOBİ’ler için oldukça çeşitlendirilmiş bir eğitim ve koçluk paketi sunuyor. İçeriği, değişen piyasa koşullarına göre değişe geldi. Başlangıçta finans ve para yönetimi odaklı olarak oluşturulan müfredat, daha sonra genişleyerek, iş dünyasında küresel salgının da hızlandırdığı dijitalleşmeyi kapsayacak biçimde genişletildi. Dijitalleşme eğitimini tamamlayan KOBİ’lere, önce e-ticarete giriş bilgileri ve dijital pazarlama için, ardından da dijital platformlara taşınmalarına yönelik destek veriliyor. İklim değişikliğinin gündemde ilk sıralara yükselmesiyle, uluslararası ticaret, e-ihracat ve yeşil dönüşüm de bu yıl müfredata eklendi.

“Dünya verimlilik odaklı bir üretim ve hizmet ekonomisine doğru dönüşürken, Türkiye’de bu değişimi gerçekleştirecek en önemli aktörler, hiç şüphesiz KOBİ’lerimizdir” diyen TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez sözlerini şöyle sürdürdü: “Ekonomimizin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’ler yalnız kendi varlıklarının sürdürülebilirliği açısından değil ekonomik kalkınmamız açısından da büyük önem taşıyor. KOBİ’lerin zor koşullarda işlerini yönetebilmelerine yardım etmek, onların hem rekabet edebilirliğini koruyacak hem de üretim güçlerini sürdürülebilir kılacaktır; bu da ülkemizin toplumsal refahına katkıda bulunacaktır. Ekonominin tüm aktörlerini, KOBİ’lerimiz için değer yaratma seferberliğine katılmaya çağırıyoruz.”

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel de konuyla ilgili “Geçtiğimiz iki yılda yaşanan küresel salgın koşullarında tüketicilerin hızla dijital alışveriş ve ödeme yöntemlerine geçiş yaptığına ve bu değişimin kalıcı hale geldiğine tanık olduk. Bu dönüşüm, işletmelerin de duruma adapte olması gerekliliğini beraberinde getirdi, ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesi de işletmelerin dijital dönüşümü gerçekleştirmelerine yardımcı oldu. Küresel salgın döneminin ardından yüz yüze eğitimlerin ikincisini proje ortaklarımız UNDP ve TÜRKONFED ile Van’da gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

DOĞUSİFED Başkanı Müslüm Erbay ise “Bölgemiz lojistikten tutun gümrük süreçlerine dek çok çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Ancak, uzlaşı kültürünü geliştirirsek, bu zorlukları aşabilir, devasa potansiyelimizi gerçekleştirebiliriz. KOBİ’lerimizi bu çabanın kritik aktörleridir, köylerimizden başlayıp kırsalda ortak refah hedefimizi gerçekleştirecek kalkınma modelinin itici gücü olabilirler. KOBİ’lerin gelişmesi ekonomik olarak kalkınmış bir Türkiye’nin teminatıdır. ‘İşimi Yönetebiliyorum’ projesinin bu ihtiyaçlara çözüm getirilmesinde KOBİ’lerimize önemli katkılar yapacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar finans, dijital pazarlama, e-ticaret, iş stratejileri ve markalaşma alanında eğitim verilen 3.000 KOBİ’ye ek olarak, 200 KOBİ’ye de e-ticaret ve dijital pazarlama alanında destek sağlandı.

Bu yıl, Akbank’ın finansal katkısıyla, eğitim içeriğine uluslararası ticaret, e-ihracat konuları yeşil dönüşüm teması da eklendi.

Van’daki etkinlikte alanlarında uzman akademisyen ve profesyoneller, uluslararası ticaret ve e-ihracat, yeşil dönüşümün KOBİ’ler için önemi, dijital pazarlama, işletmelerin temel faaliyet döngüsü ve finansmana erişim temalarında birer seminer verdi. Benzer içerikteki yüz yüze eğitimler Mayıs ayında Çanakkale’de verilmişti; Eylül’de Ordu, Ekim’de Eskişehir, Kasım’da Bursa ve Aralık’ta Elazığ’da verilecek.

Editörlere not: open.undp.org adresinde, UNDP'nin dünya çapında 170 kadar ülke ve bölgede yürüttüğü tüm kalkınma projeleri hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. open.undp.org, UNDP'nin imzacısı olduğu Uluslararası Yardım Şeffaflığı Girişimi'nin (IATI) UNDP uygulamasının bir bileşenidir. Bilgi için tıklayın: Visa Europe | İşimi Yönetebiliyorum  

Daha fazla bilgi için: Faik Uyanık, UNDP Türkiye, faik.uyanik@undp.org


Çatısı altında 30 federasyon ve 286 dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket yer alan TÜRKONFED, üye tabanı ile toplam (enerji dışı) dış ticaretin yüzde 83'ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yaklaşık yüzde 55’ini sağlamaktadır. İstanbul, Batı Anadolu, Marmara ve İç Anadolu, Trakya, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Orta Anadolu, Kuzey Anadolu, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney Ege, Doğu Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Güney Marmara, Çukurova, Kuzey Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güneydoğu, Zafer, İpekyolu, Kapadokya, Mevlana, Doğu, Serhat, Dicle ve Fırat Sanayici ve İşadamları Federasyonu’nun yanı sıra Sektörel Dernekler Federasyonu, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu da TÜRKONFED üyeleridir. TÜRKONFED, Avrupalı KOBİ’lerin çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa KOBİ Birliği (SMEunited) üyesidir.

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülke ve bölgede, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyoruz. tr.undp.org

Visa (NYSE: V) dijital ödeme sektöründe dünyanın öncü şirketidir. Dünyada 200’ü aşkın ülke ve toprakta Tüketici, tacir, mali kurum ve devlet kurumları arasında ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlıyor. Misyonumuz en yenilikçi, güvenilir ve güvenli ödeme ağıyla dünyayı birleştirmek, insanlar, işletmeler ve ekonomilerin başarılı olmasını ve büyümesini mümkün kılmaktır. Yaygın ekonomilerin her yerde herkese yarar getirdiğine inanıyoruz ve para hareketlerinin geleceği açısından erişimi en temel koşul olarak görüyoruz.