İş Hayatında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dönüşüm için Harekete Geçildi!

27 November 2020

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) kapsamında girişimciler, şirketler ve kurumlara yönelik “toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dönüşüm” faaliyetleri ile yerel ekonomiler ve iş hayatında cinsiyet kalıplarını ve ön yargıları kırmak için çalışıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve sosyo-ekonomik gelişimin temel unsurlarından biri olan toplumsal cinsiyet eşitliği, kamusal alanda özellikle de iş yaşamında işgücüne ve istihdama katılım, eşit değerde işe eşit ücret, fırsat eşitliği, toplumsal cinsiyete duyarlı istihdam uygulamaları, toplumun farklı kesimlerinden kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılması, iş yerinde şiddetin engellenmesi, sağlıklı bir çalışma ortamına eşit erişim ve cinsiyetçi olmayan iş bölümü gibi meselelerde karşımıza çıkıyor.

BM Kalkınma Programı’nın “Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TDP) – İş Yaratımı Bileşeni” kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi amacıyla İzmir, Adana, ve Gaziantep illerinde, “Şirket ve Kurumların Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dönüşümü” programı yürütülüyor. Bu programın çatısı altında, Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’in “Eşitliğe Değer” girişimi tarafından sunulan “Eşitlik için Harekete Geçiyorum” eğitimi, 2 yeni firmanın da katılımıyla toplamda 20 kişi ile Ekim ayında gerçekleşti.

6 yarım gün, çevirim içi olarak 14 – 23 Ekim tarihlerinde gerçekleşen eğitim ve çalıştaylar serisi, alanlarında uzman farklı eğitimciler tarafından çeşitli konularda sunumlar, grup çalışmaları ve ortak tartışmalar biçiminde 7 farklı oturum şeklinde gerçekleşti.

Katılımcıların, eğitimler sonrasında işyerlerinde sorumluluk üstlenerek toplumsal cinsiyet eşitliği adına savunuculuk yapmaları ve kurumlarının toplumsal cinsiyete duyarlı dönüşümlerine katkı vermeleri için yetkinlik kazanmalarının hedeflendiği eğitimde; ayrımcılığın önlenmesi ve eşitlik, toplumsal cinsiyet, gündelik hayatta cinsiyetçilik, erkeklik ve babalık, cinsiyet temelli şiddet, iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği ve değişim gibi konular ele alındı. Etkinliğin sonunda katılımcılara katılım sertifikası, Değişim Öncüleri El Kitabı ve Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin mevcut durumunu yansıtan materyallerin yer aldığı bir kit verildi.

Programın gelecek eğitim programında, hane ve iş yaşamında toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin geleneksel algının değişmesi ve özellikle hane içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı yapacak baba sohbetleri yer alıyor.