Çalışma Hayatındaki Kadınlara UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü

28 August 2020

UNDP “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü” Programını, Türkiye’de kadınların çalışma hayatındaki yerinin güçlenmesi için uygulamaya devam ediyor.

Programın Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Cinsiyet Eşitliği Kredi Antlaşması’nı hayata geçiren Garanti BBVA’nın Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine ilişkin görüşlerini Bloomberg HT canlı yayınında anlattı.

Ebru Özdemir: “Amacımız cinsiyet eşitliğini kurumların DNA’sına yerleştirmek”

UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü Programının Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, amaçlarının cinsiyet eşitliği anlayışını kurumların DNA’sına yerleştirmek olduğunu söyledi. Bu alana yapılan yatırımı diğer yatırım alanları kadar önemli gördüğünü ifade eden Ebru Özdemir, "Cinsiyet eşitliği hem Limak Vakfı hem de şirket olarak bizim öncelikli yatırım alanlarımızdan bir tanesi. Bu yönde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları kurumsal sosyal sorumluluk olarak adlandırmak yerine sosyal yatırım olarak adlandırmak istiyorum, çünkü aslında biz cinsiyet eşitliğine dair yaptığımız yatırımlarla, geleceğimize, ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Özdemir, “Kadınların farklı sektörlerde yaratacağı etki ve artı değeri yeterince kullanamıyoruz. Biz de Limak olarak, Garanti BBVA ile birlikte yaptığımız ortak çalışmaları ilgili tüm platformlarda dile getirmeye ve toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde şirketlerin üstlenebileceği sorumluluğa ilişkin farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan herkesin kendi kriterlerinde daha iyi bir noktaya ulaşmasını sağlamak ve bunun da finansal açıdan da teşvik edilmesi. Bu uygulamayı biz UNDP ile beraber Limak Yatırım’da hayata geçirmeye başladık, şimdi diğer şirketlerimizde de uyguluyoruz.” dedi.

Ebru Dildar Edin ise, Türkiye’de ilk defa Garanti BBVA tarafından hayata geçirilen Cinsiyet Eşitliği Kredi Antlaşması’nın detaylarını aktardı. Edin, kredi uygulamasını ilk olarak 2019 yılında bir rüzgâr enerji santrali için 44 milyon dolarlık bir kredi antlaşması ile başlattıklarını söyledi. Kredi antlaşması dahilinde, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi yönünde attığı adımları öne çıkaracak toplamda 47 kriter belirlediklerini kaydeden Edin, bunun yanında, “UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü” programını uygulamanın firmalar için söz konusu kredinin kullanımına dair bir imkân yarattığını belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü Nedir?

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 2009 yılında Latin Amerika’da başlatılan, aralarında General Electric, IBM, Walmark gibi büyük markaların yer aldığı pek çok şirketin sertifikalandırıldığı ve 16 ülkede oluşturulan ulusal programlarla uygulanan “Özel Sektör için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü” bir ana akımlaştırma aracıdır. Sertifika programı formatında uygulanan bu araç, bir firmadaki tüm uygulama planları ve programlama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının hayata geçirilmesini amaçlar. Bu amaçla belirli aşamalardan oluşan pratik bir uygulama setinin hayata geçirilmesi için firmaları destekler. Çok sektörlü işbirliğiyle oluşturulan ve uluslararası normlara dayanılarak şekillendirilen küresel standartların hayata geçirilmesi sonunda, sertifika programını başarıyla tamamlayan katılımcı şirketler, Eşitlik Mührü ile ödüllendirilir.