BMGÖM Türkmenistanda

Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa ornaşdyrmak üçin meýdança, III tapgyr Taslamanyñ belgisi

Türkmenistan öz üstüne Durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM) durmuşa geçirmek boýunça 2030-njy ýyla çenli Gün tertibini ýerine ýetirmek we olary milli ösüş meýilnamalaryna goşmak boýunça borçnama aldy. 2018-nji ýylda başlanan bu taslama DÖM-ny gazanmaga goldaw bermäge gönükdirilendir we Türkmenistanyñ degişli ministrlikleriniñ we pudak edaralarynyñ we BMG-nyñ agentlikleriniñ DÖM-ny durmuşa geçirmek ulgamynda alyp barýan işglerini utgaşdyrmagy amala aşyrmak üçin bilelikdäki esas (platforma) bolup durýar.

Şu taslamanyñ üçünji tapgyrynyñ maksady Birleşen Milletler Guramasynyñ agza döwletleri tarapyndan kabul edilen Durnukly ösüş maksatlaryny Türkmenistanda durmuşa geçirmek boýunça çäreleri utgaşdyrmagy amala aşyrmak üçin jogapkär edara hökmünde Türkmenistanyñ Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiñ mümkinçiligini güýçlendirmegiñ çäklerinde durnukly ösüşe goşant goşmak bolup durýar.  

Taslama şu bölekleri öz içine alar: 1) DÖM-nyñ ornaşdyrylmagyna we DÖM-ny durmuşa geçirmek bilen baglylykda milli ösüş strategiýalarynyñ maliýe esasyny pugtalandyrmak üçin maliýeleşdirmek meselelerini kämilleşdirmäge ýardam etmek; 2) BSG-na girmek meseleleri boýunça milli mümkinçiligi ýokarlandyrmak.