FN inleder räddningsoperation för att stoppa katastrofala oljeutsläpp utanför Jemen

1 June 2023

FSO Safer - en förfallen, 330 meter lång oljetanker vars utsläpp riskerar få förödande konsekvenser för både människor, djur och miljö vid Röda havet.

UNDP

Denna vecka inleds insatsen med att avlägsna över 1 miljon fat råolja från FSO Safer - en förfallen, 330 meter lång oljetanker vars utsläpp riskerar få förödande konsekvenser för både människor, djur och miljö vid Röda havet.

Ras Isa, Jemen – FN inleder denna vecka den utmanande räddningsinsatsen med att ta bort över 1 miljon fat råolja från FSO Safer – en 47 år gammal oljetanker som har legat förtöjd utanför Jemens kust sedan 1988. Till följd av inbördeskriget i Jemen har tankern förfallit till en punkt där det nu finns en överhängande risk att den kan explodera eller gå sönder, vilket skulle få katastrofala konsekvenser för både människor, djur och miljö i regionen.

Nu är bärgningsfartyget Ndeavor på plats vid oljetankern för att förbereda överföringen av oljan till en ersättningstank samt bärgning till en godkänd fartygsåtervinningsanläggning.

"Idag markerar en kritisk fas i räddningsoperationen för att avvärja hotet från FSO Safer", säger Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram som leder nödfasen av insatsen.

"Nu när det marina bärgningsfartyget Ndeavor är på plats kan projektet verkligen börja. Detta är resultatet av intensivt arbete och samordning mellan olika FN-organ, jurister, oljeutsläppsexperter och andra viktiga aktörer. Det är ett stort ögonblick för FN och FN:s utvecklingsprogram och ett tydligt exempel på vad multilateralt samarbete kan åstadkomma. Utöver en potentiell humanitär och miljömässig katastrof kommer kostnaderna för att hantera en framtida oljeläcka vara i miljardklassen. Med det i åtanke uppmanar vi än en gång det internationella samfundet och den privata sektorn att träda fram och stödja oss för att kunna slutföra det vi har påbörjat."

Starten av räddningsinsatsen kommer efter nästan två års politiskt arbete, insamling och projektutveckling. I december 2021 godkände FN:s högsta ledning planen för att förhindra ett utsläpp genom att överföra oljan till ett säkert fartyg och installera långsiktig ersättningskapacitet för FSO Safer. Bland annat Sverige har bidragit med 50 miljoner kronor till insatsen men det brådskar fortfarande med att få fram finansiering för att slutföra operationen.

"FN:s medlemsstater, företag och allmänheten har bidragit med 114 miljoner US dollar för att förhindra utsläppet i Röda havet, och vi är tacksamma för alla samarbetspartners som har bidragit med kunskap och expertis för att kunna genomföra insatsen.", säger David Gressly, chef för FN i Jemen. "Detta är en betydande milstolpe, men vi kommer inte att andas ut förrän insatsen är avslutad. För att kunna göra det är vi beroende av generösa bidragsgivare för att fylla det återstående finansieringsgapet på 29 miljoner US dollar."

Bakgrund:

FSO Safer har legat förtöjd cirka nio kilometer utanför Jemens halvö Ras Isa sedan 1988. På grund av konflikten i Jemen har FSO Safer förfallit till en punkt där det finns en överhängande risk för explosion eller förlisning, vilket skulle få katastrofala humanitära, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser för regionen.

Ett stort utsläpp skulle ha en enorm negativ miljöpåverkan på korallrev, mangroveskogar och annat marint liv i Röda havet och fiskebestånden skulle behöva 25 år för att återhämta sig. Över 200 000 människors försörjningsmöjligheter skulle försvinna och miljontals människor utsättas för livsfarliga föroreningar. Hamnarna Hodeidah och Saleef, som idag är direkt avgörande för att förse Jemens redan utsatta befolkning med mat, bränsle och förnödenheter, skulle troligtvis tvingas stänga. En oljeläcka skulle även kunna nå kuster längs Afrikas östkust och påverka samtliga länder i Röda havsområdet.

Relaterade länkar
Media kit (photos, videos, background material and infographics)