Nasilje u porodici - šta govore podaci

Preuzmi publikaciju

pdf (1MB)

Download

Nasilje u porodici - šta govore podaci

21. February 2022.

U ovom pregledu prikupljeni su i analizirani podaci o slučajevima nasilja u porodici i drugim krivičnim delima obuhvaćenim Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici. U publikaciji se identifikuju informacije koje postoje i/ili ne postoje u sistemima evidencija a ključne su za odgovor države na nasilje prema ženama i zloupotrebu vatrenog oružja.