COVID-19 Procena socio-ekonomskog uticaja

COVID-19 Socio-Economic Impact Assessment

pdf (1MB)

Download

COVID-19 Procena socio-ekonomskog uticaja

28. September 2020.

Ova procena pruža detaljan prikaz uticaja COVID-19 na ključne perspektive ekonomskog i humanog razvoja: zdravstvo, socijalnu zaštitu i pružanje osnovnih usluga, radna mesta i privredu, makroekonomsku stabilnost, koheziju zajednice, upravljanje i otpornost, i životnu sredinu. Koncipirana je oko okvira generalnog sekretara UN-a za neposredni socio-ekonomski odgovor na COVID-19; promoviše održiviji razvoj i priliku za bolji napredak nakon krize, sa krajnjim ciljem ubrzavanja ostvarenja Agende za održivi razvoj do 2030 („Agenda 2030").
Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals