EU za upravljanje javnim finansijama u Srbiji

U junu 2021. Vlada Srbije usvojila je Program reforme upravljanja javnim finansijama za period 2021-2025, dopunjujući Strategiju reforme javne uprave 2021-2030. Projekat „EU za upravljanje javnim finansijama u Srbiji“ će pomoći Vladi da se uskladi sa uslovima i standardima Evropske unije (EU) i postigne napredak u EU integracijama, u pregovaračkim poglavljima koja se odnose na upravljanje javnim finansijama kao podsektorom reforme javne uprave: 16–Porezi, 29–Carinska unija, 32–Finansijski nadzor i 5–Javne nabavke. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) ovaj projekat sprovodi uz finansijsku podršku EU u iznosu od 13.700.000 evra, u partnerstvu sa Centrom za izvrsnost u finansijama (CEF) i slovačkim Ministarstvom finansija.

CILJ:

Cilj projekta je unapređenje efikasnosti izvršenja budžeta, upravljanja javnim finansijama i interne finansijske kontrole u javnom sektoru u skladu sa standardima i najboljom praksom EU.

FOKUS:

• Podrška Poreskoj upravi za uvođenje Sistema razmene informacija o porezu na dodatu vrednost (VIES) sa državama članicama EU

• Jačanje operativnih i administrativnih kapaciteta Uprave carina i podrška u unapređenju skladištenja podataka i Integrisanog sistema za upravljanja tarifama (ITMS)

• Poboljšanje upravljanja i odgovornosti u javnom sektoru kroz jačanje sistema finansijskog upravljanja, interne kontrole i revizije, kao i unapređenje menadžerske odgovornosti

• Podrška unapređenju efikasnosti, efektivnosti i transparentnosti postupaka javnih nabavki u Srbiji

• Podrška odabranim ključnim oblastima u okviru reforme upravljanja javnim finansijama