Rezultati javnog poziva u okviru „Dijaloga za budućnost“

18. May 2020.

Tim regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ se zahvaljuje svim podnosiocima više od 200 projektnih predloga iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije na trudu i odličnim idejama za jačanje kapaciteta mladih, bolju medijsku i informacijsku pismenost i medijsko izveštavanje, unapređenje dijaloga i delovanja za opšte dobro, unapređenje obrazovnog sistema u svrhu postizanja društvene kohezije, unapređenje rodne ravnopravnosti, promovisanje kulturne raznolikosti i interkulturalnog razumevanja, te zaštitu životne sredine.

Tokom procesa evaluacije ukupno 19 prekograničnih projekata je odabrano za finansiranje kroz javni poziv na koji su se mogle prijaviti organizacije civilnog društva, javne ustanove i opštine, a njihovom realizacijom se daje doprinos okvirnom cilju i nameri ovog regionalnog programa: unaprediti društvenu koheziju i dijalog, unutar i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije. U kriznim situacijama kakva je pandemija koja je pogodila ceo svet, upravo je društvena kohezija ključni oslonac i resurs na koji se svako društvo oslanja kroz jačanje međuljudskih pozitivnih veza solidarnosti i volonterizma, za dobrobit i blagostanje zajednice kao celine.

Zajednički regionalni program „Dijalog za budućnost“ implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO, uz podršku kancelarija Rezidentnih koordinatorki UN-a u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Republici Srbiji,  i uz finansijsku podršku Fonda UN-a za izgradnju mira (PBF).

Lista projekata odobrenih za finansiranje:

REPUBLIKA SRBIJA

Aplikant

Partner

Naziv projekta

MODS

“Naša djeca” Sarajevo

„Deca kažu…“

Grupa 484

Udruženje “Vaša prava” BiH

„Interkulturni dijalog – dijalog za budućnost (ID za budućnost)“

Beogradski centar za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava, Bijeljina; NVO „JUVENTAS“ Podgorica

„Mreža mladih branitelja/ki ljudskih prava za obrazovanje, rad i stanovanje“

Krovna organizacija mladih Srbije

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine

„Kultura dijaloga“

Grupa „Hajde da“

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

„Priča o različitosti – Živa biblioteka“

Udruženje "Nova Iskra Kreativni Hab"

Zaklada za inovacijski i tehnološki razvoj „INTERA“

„Media Youth Hub: Razvoj digitalne i medijske pismenosti mladih u Bosni i Hercegovini i Srbiji“

BOSNA I HERCEGOVINA

Aplikant

Partner

Naziv projekta

Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske

Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ Čačak; Narodni muzej Crne Gore, Cetinje

„Teritorija kulture“

Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA

Otvoreni centar „BONA FIDE“, Pljevlja

„Umjetnost demokratije“

East West Centar Sarajevo

Novi Tvrđava Teatar Novi Sad, JU “Grad Teatra”, Budva

„Pozorište kao dijalog, kulturna raznovrsnost i interkulturalno razumjevanje“

Udruženje građana „Nevid teatar“

Udruženje dramskih umetnika Srbije

„Obrazovanje kroz igru“

Udruženje žena “Maja” Bratunac

Udruženje žena „Priroda“ Bratunac; Udruženje žena „Vila“ Ljubovija; NVO „Kisele Vode“ Bijelo Polje

„Saradnja i kultura za budućnost“

Javna ustanova  „Srednja

t ehn ička škola „, Te šan j

Tehnička škola, Čačak

„Zeleni Zapadni Balkan – bolji Zapadni Balkan“

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo

Javna Ustanova kulturno–informativni centar ''Budo Tomović'' Podgorica

„Glasovi mira“

Udruženje građana oštećenog vida, Tuzla

Gradska organizacija slepih Beograd, Savez slijepih Crne Gore

„Osnaživanje slijepih žena za borbu protiv nasilja, diskriminacije i rodne neravnopravnosti“

CRNA GORA

Aplikant

Partner

Naziv projekta

Dramski    studio “Prazan prostor”

Udruženje „AkustikUm-Muzička omladina BiH"

„Umjetnost razumijevanja“

Crveni  krst  Crne Gore

Društvo  Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

„Mladi kao pokretači promjena u društvu“

SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Nikšić

Udruženje "Žena BiH", Mostar

„Glasovima žena protiv rodno zasnovanog nasilja u Crnoj Gori i BiH“

Djeca Crne Gore

Udruženje „Mreža za

izgradnju mira“ Sarajevo

„Interkulturalnost u obrazovanju“

Eco centar Delfin

REDAH  –  asocijacija za ekonomski razvoj

„Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“

Za više informacija:

registry.ba@undp.org i dijalogzabuducnost.rs@one.un.org.