Nova rešenja za demografske promene

Predstavljen Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju za Srbiju 2022.

27. May 2022.
Human Development Report presented in National Assembly of Serbia

Predstavljanje Nacionalnog izveštaja o ljudskom razvoju u Narodnoj skupštini Srbije maj 2022

UNDP

U Narodnoj skupštini Republike Srbije danas je predstavljen Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju za Srbiju 2022, pod nazivom „Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene“. Ovaj strateški dokument pruža drugačiju perspektivu na izazove smanjenja i starenja stanovništva u Srbiji, a izrađen je uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA).

Ceo izveštaj je dostupan na linku: https://hdr.undp.org.rs/. a zaključke Izveštaja možete preuzeti ovde.

Današnji događaj svečano je otvorio predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Ivica Dačić, uz prisustvo ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darije Kisić, stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji, Fransin Pikap i direktora UNFPA-a za Srbiju, Džona Kenedija Mosotija.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Darija Kisić istakla je da je Vlada Republike Srbije posvećena iznalaženju različitih rešenja sa ciljem usporavanja ili ublažavanja posledica demografskih promena i uklanjanju najznačajnijih faktora koji do njih dovode.

„Mnogo toga je urađeno na podsticaju nataliteta kroz podršku porodicama i majkama, kao što je povećanje finansijske podrške, a posebno za prvo dete, podrška parovima pri vantelesnoj oplodnji, finansijska podrška majkama za kupovinu stana, kao i da se kroz aktivne mere zapošljavanja, na tržište rada još intenzivnije uključuju teže zapošljive kategorije stanovništva i mladi“, istakla je ministarka Kisić.

Ona je dodala da Srbija ovim Izveštajem, koji sagledava fenomen depopulacije na sveobuhvatan način, iskazuje spremnost da se uključi u borbu za najvredniji resurs današnjice - ljude i njihov potencijal, kao osnove razvoja svakog modernog društva.

„Ovaj Izveštaj nam pokazuje da, osim na ublažavanje pada broja stanovnika, Srbija treba da se fokusira na to da maksimalno iskoristi potencijal svih ljudi koji u ovoj zemlji žive ili su sa njom povezani, poput građana u dijaspori. Ukoliko bi svaki pojedinac imao priliku da bude jednako uključen u društvene i ekonomske tokove, stanovništvo Srbije bi, iako manje, moglo da postane obrazovanije, produktivnije i zdravije. Takođe, potrebno je da država blagovremeno razvija politike za prilagođavanje novoj demografskoj realnosti“, rekla je Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji.

"Razvijanje prosperiteta za jedno društvo zahteva usmeravanje posebne pažnje na razvoj demografske otpornosti. Populacioni fond UN-a je razvio novi regionalni pristup podsticanja demografske otpornosti sa ciljem da pomogne državama da odgovore na izazove koje pred nas postavljaju demografske promene,  a u cilju ublažavanja njihovih negativnih efekata i korišćenju potencijala jedne zemlje i svih njenih ljudi“, izjavio je Džon Kenedi Mosoti, direktor Populacionog fonda UN-a za Srbiju, i dodao: “Kroz mere koje su rodno osetljive, zasnovane na pravima i dokazima, podržavamo Srbiju u dostizanju ambicija da odgovori na trenutne aspekte demografskih promena poput starenja, povećanih migracija, nižeg nivoa fertiliteta i smanjenja broja stanovništva, kao i da ove promene preokrene u sopstvenu prednost. Naše kolege iz susednih zemalja takođe razmatraju mogućnosti da repliciraju istu ili sličnu analizu u okruženju."

Izveštaj „Ljudski razvoj kao odgovor na demografske promene“ nadovezuje se na napore koje Republika Srbija već čini na ovom polju, ukazujući na moguće nove pristupe populacionoj politici. Izveštaj obuhvata devet relevantnih oblasti u kojima se predlažu intervencije: podrška porodici, tržište rada, migracije, obrazovanje, zdravlje i starenje, urbani razvoj, životna sredina i klimatske promene. Rezultat je zajedničkog rada devet vodećih domaćih istraživača i međunarodno renomiranog demografa Volfganga Luca.

Tokom procesa izrade Izveštaja organizovane su i šestomesečne konsultacije, na kojima su svoj doprinos izradi finalnog Izveštaja dali predstavnici državnih institucija, akademske zajednice i civilnog društva i medija.

Nacionalni izveštaj o ljudskom razvoju za Srbiju 2022. godine nastao je u saradnji sa predsednicom Vlade Republike Srbije, nakon inicijative predsednika Republike Srbije da se razvije sveobuhvatni i dugoročni odgovor na izazove koje donose demografske promene.