Neravnopravan pristup vakcinama ugrožava globalni ekonomski oporavak

Nova globalna veb platforma o dostupnosti vakcina protiv COVID-19 pokazuje da bi zemlje sa niskim dohotkom ostvarile dodatnih 38 milijardi američkih dolara prihoda povrh svog projektovanog BDP-a, kada bi imale istu stopu vakcinacije kao i zemlje sa visokom dohotkom. Bez ravnopravne proizvodnje i distribucije vakcina, kao i veće stope vakcinacije, svetski ekonomski oporavak biće ugrožen.

23. July 2021.

Foto: UNDP Srbija/Momira Marković

Njujork, 22. jul 2021. – Prema najnovijim podacima koje su objavili Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Svetska zdravstvena organizacija (SZO) i Univerzitet u Oksfordu, neravnopravan pristup vakcinama protiv COVID-19 imaće dugotrajan i dubok uticaj na ekonomski oporavak u zemljama sa niskim i nižim srednjim dohotkom, ukoliko se smesta ne preduzmu mere da se unapredi nabavka vakcina i omogući ravnopravan pristup vakcinama svakoj zemlji, što uključuje i deljenje doza.

Ubrzana proizvodnja vakcina i deljenje dovoljne količine doza sa zemljama sa niskim dohotkom moglo bi da omogući dodatnih 38 milijardi američkih dolara prihoda na projektovani BDP ovih zemalja za 2021. godinu, ukoliko ostvare sličnu stopu vakcinacije kao i zemlje sa visokim dohotkom. U trenutku kada bogatije zemlje ulažu trilione u podsticaje i pomoć za svoje urušene ekonomije, pravo je vreme da se obezbedi efikasno deljenje doza vakcina, uklanjanje svih prepreka za ubrzanu proizvodnju vakcina, kao i finansijska podrška za ravnopravnu distribuciju vakcina, kako bi se omogućio istinski svetski ekonomski oporavak.

Visoka cena jedne doze vakcine protiv COVID-19 u poređenju sa drugim vakcinama, kao i troškovi distribucije – što utiče i na vakcinaciju zdravstvenih radnika – mogli bi da znatno opterete već oslabljene zdravstvene sisteme, ugroze rutinsku imunizaciju i pružanje osnovnih zdravstvenih usluga, i da izazovu zabrinjavajuć porast oboljenja kao što su boginje, upala pluća i dijareja.

Takođe postoji rizik da se propusti mogućnost za proširenje imunizacije na druge bolesti, kao što je bezbedno i delotvorno vakcinisanje protiv humanog papiloma virusa. Zemljama sa niskim dohotkom potreban je blagovremen pristup vakcinama koje razumno koštaju, kao i blagovremena finansijska podrška.

Ova saznanja pružila je nova veb platforma o dostupnosti vakcina protiv COVID-19. Ona je napravljena na zajedničku inicijativu UNDP, SZO i Blavatnik škole za državnu upravu pri Univerzitetu u Oksfordu, i kombinuje najnovije informacije o vakcinaciji protiv COVID-19 sa najsvežijim socio-ekonomskim pokazateljima kako bi otkrila zašto je ubrzavanje vakcinacije ključno ne samo za spasavanje života, nego i za brži i pravičniji oporavak od pandemije, od koga će svi imati korist.

„U nekim zemljama sa niskim i srednjim dohotkom vakcinisano je manje od 1% stanovništva, što se odražava na oba fronta oporavka od pandemije,“ rekao je Administrator UNDP-a Ahim Štajner. „Došao je trenutak za brzu, kolektivnu akciju. Ova nova veb platforma pružiće kreatorima politika i međunarodnim organizacijama jedinstven uvid u to kako ubrzati vakcinaciju na globalnom nivou i ublažiti razorne socijalno-ekonomske posledice pandemije.“

Prema novoj veb platformi o dostupnosti vakcina protiv COVID-19, koja se oslanja na podatke MMF-a, Svetske banke, UNICEF-a i Gavija, kao i na analize globalnih stopa rasta BDP-a po glavi stanovnika iz Svetskog ekonomskog pregleda, očekuje se da će bogatije zemlje brže sprovoditi vakcinaciju i ekonomski se brže oporaviti od COVID-19, dok siromašnije zemlje nisu uspele da vakcinišu čak ni zdravstvene radnike i najugroženije grupe stanovnika, a tek 2024. će dostići nivoe rasta koje su imale pre pandemije. U međuvremenu, Delta i drugi sojevi virusa primoravaju neke zemlje da ponovo uvedu stroge mere radi očuvanja javnog zdravlja. Ovo dodatno pogoršava društvene, ekonomske i zdravstvene posledice pandemije, naročito za najugroženije i marginalizovane grupe stanovništva. Neravnopravan pristup vakcinama preti svim zemljama, i predstavlja rizik koji ugrožava ostvareni napredak u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja.

„Neravnopravan pristup vakcinama je najveća prepreka u svetu za okončanje pandemije i oporavak od COVID-19,“ izjavio je Tedros Adanom Gebrejesus, Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije. „Ekonomski, epidemiološki i moralno, u najboljem interesu svih zemalja je da koriste najnovije dostupne podatke i učine vakcine koje spasavaju živote dostupnim za sve.“

Osmišljena sa ciljem da kreatorima politika i razvojnim partnerima omogući da preduzmu hitne korake za smanjenje neravnopravnosti u pristupu vakcinama, veb platfroma o dostupnosti vakcina protiv COVID-19 pruža analizu uticaja pristupačnosti i priuštivosti vakcina na ciljeve koje su zemlje sebi zadale, najpre da bi vakcinisale ugrožene grupe stanovništva i time smanjile smrtnost i zaštitile zdravstveni sistem, a zatim i da bi vakcinisale opštu populaciju, čime bi umanjile ukupan uticaj bolesti i ponovo pokrenule socio-ekonomske aktivnosti.

Ovim alatom upravlja Globalni akcioni plan za zdraviji životi i blagostanje za sve, čija je svrha da unapredi saradnju između multilateralnih sistema kako bi se podržao ravnopravan i otporan oporavak od pandemije, i podstakao napredak ka ostvarenju Ciljeva održivog razvoja vezanih za zdravlje.

„Ako želimo da okončamo ovu pandemiju, moramo eliminisati nejednakost u pristupu vakcinama. Ova veb platforma može da pomogne u širenju obuhvata i ubrzavanju globalne stope vakcinacije, tako što će pružati najnovije tačne podatke ne samo o tome koliko doza vakcina je dato, već i o politikama i mehanizmima pomoću kojih vakcinišemo ljude,“ rekao je Dr Tomas Hejl, Vandredni profesor globalnih javnih politika na Blavatnik školi za državnu upravu pri Univerzitetu u Oksfordu.

Veb platforma o dostupnosti vakcina protiv COVID-19 biće ažurirana u realnom vremenu, kako novi podaci budu bili dostupni, čime će međunarodnoj zajednici pružiti ključne informacije, koje su do sad nedostajale. Ove informacije će pomoći da bolje razumemo šta može da se preduzme kako bi se ostvarila ravnopravnost u pristupu vakcinama. Korisnici mogu sa interneta da preuzmu sve setove podataka u celini, i ohrabruju se da to i učine.

Saznajte više na: https://data.undp.org/vaccine-equity/.