Da vakcine budu dostupne svima - počela kampanja informisanja romske populacije o imunizaciji protiv COVID-19

31. March 2021.

Beograd, 31.3.2021. – Kako bi informisali romsku populaciju u Srbiji o značaju imunizacije protiv COVID-19 i olakšali im prijavu za vakcinaciju, Asocijacija mladih volontera Srbije, koju su osnovali Romi i Romkinje volonteri Ujedinjenih nacija, počela je kampanju u kojoj će obići stanovnike neformalnih romskih naselja u 18 gradova i opština u Srbiji.

Tokom prva četiri dana kampanje, koja je počela 25. marta, uz podršku angažovanih volontera i volonterki, 748 Roma i Romkinja već je saznalo sve važne informacije u vezi sa vakcinacijom.

Asocijacija mladih volontera Srbije uočila je tokom aktivnog rada na terenu da su Romi i Romkinje slabo informisani o važnosti vakcinacije i sticanja kolektivnog imuniteta.

Ukupno 20 volontera i volonterki iz gradova i opština širom Srbije, će tokom naredna tri meseca obilaziti stanovnike neformalnih romskih naselja u svojim lokalnim sredinama, i informisati ih o tome kako mogu da se prijave za vakcinaciju, gde mogu da se vakcinišu i zašto je važno da to učine, kao i kako izgleda sama procedura. Volonteri su opremljeni tablet uređajima sa internet vezom, kako bi svim zainteresovanima omogućili da se lakše i u većem broju prijave za vakcinaciju putem portala e-Uprave. Ukoliko je moguće organizovati punkt za vakcinaciju u romskom naselju, volonteri će u koordinaciji sa predstavnicima lokalnih samouprava obaveštavati o tome stanovnike koji žele da prime vakcinu.

Volonteri će stanovnike neformalnih romskih naselja podsetiti i na neophodne preventivne mere za suzbijanje epidemije COVID-19, i podeliti im zaštitne higijenske maske i brošure na romskom jeziku sa sažetim odgovorima na najvažnija pitanja u vezi sa vakcinacijom.

Tokom trajanja kampanje, do 25. juna, volonteri će obići neformalna romska naselja u Aleksincu, Beloj Palanci, Valjevu, Vranju, Zaječaru, Kostolcu, Kruševcu, Lajkovcu, Lebanama, Nišu, Niškoj banji, Novom Sadu, Obrenovcu, Osečini, Prokuplju, Čoki i u beogradskim opštinama Voždovac i Zvezdara.

Istraživanja civilnog sektora i međunarodnih organizacija ukazala su na to da 25.000 Roma koji žive u Srbiji nemaju pristup pijaćoj vodi i ne mogu da obezbede osnovne higijenske uslove, što predstavlja osnovni bezbednosni rizik po zdravlje, koji je još veći u uslovima epidemije COVID-19.

Aktivnosti su podržane od strane Britanske Vlade kroz projekat Podrška Republici Srbiji za implementaciju efikasnog I efektivnog plana imunizacije za COVID-19” (Support to the Republic of Serbia for Implementing an Effective and Efficient COVID-19 Immunization Plan). Podršku je takođe pružila Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu kroz obezbeđivanje neopgodne infrastruukture i opreme za prijavu na terenu. 

Kampanju podržavaju i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave.