Međunarodni dan žena

Izjava povodom Međunarodnog dana žena – 8. mart 2019. Tema: „Razmišljajte o ravnopravnosti, gradite pametno, inovirajte za promene“

4. March 2019.

Alex Vdovichenko/UNDP Moldova

Žene i devojčice nestrpljivo iščekuju promene i vrlo je razumljivo zašto.

Žene i dalje zarađuju samo 77 centa za svaki dolar koji muškarci zarade za isti posao.

Najmanje 200 miliona žena i devojčica prolazi kroz obrezivanje širom sveta.

Žene su zastupljene sa samo 24 odsto u parlamentu.

35 odsto žena širom sveta doživelo je fizičko i/ili seksualno nasilje.

Jasno je da je pred nama dug put do promena i da moramo da budemo inovativni u nalaženju novih načina rada i razmišljanja.

Transformativne inovacije ne moraju da budu skupe ili da privlače pažnju. Jednostavne tehnologije, lokalne inovacije i nove prakse koje menjaju društvene stavove, norme ili predrasude mogu takođe dovesti do poboljšanja. Setite se samo mobilnog bankarstva koje je omogućilo mnogim ženama da steknu finansijsku nezavisnost.

Uprkos tome, digitalna rodna podela je sve veća i žene su nedovoljno zastupljene u oblasti nauke, tehnologije, inženjeringa, matematike i dizajna.

Potrebne su nam ideje, mišljenja i iskustva žena kako bismo ih primenili u osmišljavanju i sprovođenju inovacija koje će odgovoriti na potrebe žena i neće izostaviti nikoga.

Kada žene ne učestvuju u dijalogu, one su isključene iz procesa stvaranja inovacija koje oblikuju našu budućnost.

Ujedinjene nacije imaju važnu ulogu u ovom radu, a UNDP ima mnoštvo inicijativa koje doprinose tome.

Kroz mehanizam UNDP-a za finansiranje inovacija uloženo je u više od 140 revolucionarnih eksperimenata u 87 zemalja i teritorija. Nedavno smo pokrenuli novu mrežu Akceleratora u 60 zemalja s ciljem da se istraže nova partnerstva i nekonvencionalne ideje i time stimulišu promene i stvaraju nove mogućnosti koje će biti od koristi i ženama i muškarcima.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena 2019, udružimo snage i pozovimo poslovne lidere, inovativne startap kompanije, socijalne preduzetnike i aktiviste da pomognu u premošćavanju jaz nastalog usled digitalne rodne podele. Apelujmo na njih da zajedno rade, razmenjuju svoje inovacije i uklone prepreke na koje žene nailaze i time ubrzaju napredak ka istinskoj i univerzalnoj rodnoj ravnopravnosti.

Uviđajući da su inovacije odigrale presudnu ulogu u unapređenju rodne ravnopravnosti, pozivam globalnu zajednicu - i obavezujem UNDP – da i dalje koriste tehnologije radi poboljšanja života žena i devojčica tako što će ih slušati, uključivati, povećavati njihove mogućnosti izbora i više ulagati u njih.