Inicijativa volontera Ujedinjenih nacija za hvatanje u koštac sa virusom COVID-19

18. May 2020.

U aprilu 2020. godine, inicijativa volontera Ujedinjenih nacija iz romske zajednice osvojila je prestižnu evropsku Nagradu za projekat romske omladine 2020 (Roma Youth Project Award 2020). Ova inicijativa deo je zajedničkog projekta Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) Lokalne inicijative za socijalnu inkluziju mladih Roma i Romkinja. Osnaženi i nadahnuti ovom nagradom, vodeći učesnici ovog projekta i volonteri Ujedinjenih nacija govore o najnovijim dostignućima u reagovanju na epidemiju COVID-19 u svojim zajednicama.

Volonteri Ujedinjenih nacija Milena Reljić, David Georgiev i Nikola Josipović slobodno vreme su posvetili inicijativama vezanim za izbijanje epidemije korona virusa, kao što je slučaj sa mnogima koji se bave razvojem. Oni pomažu romskim zajednicama, kojima i sami pripadaju, da se nose sa globalnim izazovima koje COVID-19 donosi, obezbeđujući da interesima Roma bude posvećena dužna pažnja i da se u skladu sa njima deluje.

Volonteri Ujedinjenih nacija i aktivisti romske zajednice Milena Reljić, Nikola Josipović i David Georgiev. ©UNV, 2020.

Troje volontera Ujedinjenih nacija iz redova romske zajednice veoma je obradovalo što se njihova inicijativa u okviru zajedničkog projekta UNDP-a i UNHCR-a, Lokalne inicijative za socijalnu inkluziju mladih Roma i Romkinja, našla među četiri kojima je dodeljena evropska Nagrada za projekat romske omladine 2020.

Ovaj projekat deluje na suzbijanju diskriminacije i pružanju podrške najugroženijim pripadnicima romske zajednice sa ciljem da utiče na društvene procese vezane za inkluziju Roma, a naročito romske omladine. Pored toga, ovaj projekat pruža podršku lokalnim vlastima da preuzmu veće obaveze u pogledu inkluzije Roma, olakšavajući njihovo zapošljavanje u lokalnim institucijama.

Milena je članica građanskog pokreta Opre Roma, čije je delovanje usredsređeno na prikupljanje, analiziranje i upravljanje relevantnim informacijama u cilju najbržeg mogućeg reagovanja na urgentne potrebe u najugroženijim romskim zajednicama.

Bilo je važno konkurisati i biti prepoznat, pošto ulažemo velike napore u osnaživanje romske omladine. -Milena Reljić, volonterka Ujedinjenih nacija iz romske zajednice    

Zahvaljujući ovom projektu, 65 mladih Roma dobilo je podršku da razvije nove veštine i zaposli se u institucijama na lokalnom nivou, kako bi mogli da razvijaju, sprovode i prate politike inkluzije Roma na lokalnom nivou. Odabrani kandidati unapredili su svoja znanja o ljudskim pravima, diskriminaciji, pravno nevidljivim licima, licima bez državljanstva, interno raseljenim licima i povratnicima, kao i o lokalnim mehanizmima za socijalnu inkluziju.

Radim sa korisnicima i organizacijama na promovisanju romske kulture i tradicije. Zajedno sa drugim volonterima Ujedinjenih nacija, mi sada činimo mrežu od preko 65 mladih romskih aktivista koji pružaju podršku svojim lokalnim romskim zajednicama. -David Georgiev, volonter Ujedinjenih nacija iz romske zajednice    

Ova mreža je od ključnog značaja za podsticanje napora usmerenih na suzbijanje pandemije virusa COVID-19. David, na primer, u saradnji sa zaječarskim Crvenim krstom, pomaže u deljenju paketa pomoći socijalno ugroženim porodicama.

Volonteri Ujedinjenih nacija Milena Reljić, i David Georgiev na događaju u okviru Lokalne inicijative za socijalnu inkluziju mladih Roma i Romkinja @UNV, 2018

U Zaječaru je ostvaren veliki napredak u domenu podrške zdravstvenoj zaštiti i smanjivanja nejednakosti zahvaljujući angažovanju volontera u okviru zajednice.  Uz to, smanjen je broj ozbiljnih stambenih problema, veći broj dece upisan je u vrtiće i osnovne škole, a što je takođe važno, povećan je broj mladih koji su upisali srednje škole i fakultete. Ipak, još uvek postoje socijalno ugrožene porodice kojima je potrebna pomoć u hrani, kao i sredstvima za higijenu i dezinfekciju. 

Nikola radi kao volonter Ujedinjenih nacija, a takođe koordinira delovanje Mobilnog tima za inkluziju Roma koji pojedine delove opštine snabdeva rezervoarima za pijaću vodu. U vreme kada su sanitetski uslovi od ključne važnosti za očuvanje zdravlja, ti napori su od neprocenjivog značaja. „Situacija je danas teža, naročito u romskim naseljima, gde postoji nestašica vode i električne energije“, kaže Nikola. „Ako nismo u stanju da rešavamo probleme tokom ovakvog perioda, ja ne znam kada će oni biti rešeni.“

Ono što je pozitivno jeste to da danas među nama postoji jedinstvo i solidarnost, a imamo i veći broj obrazovanih Roma. Sada je glavni izazov da prebrodimo ovu krizu bez posledica i da težimo socijalnoj inkluziji za sve. -Nikola Josipović    

Nikola je uspostavio kontakt sa odbornicima opštine Lajkovac. Uz podršku Asocijacije koordinatora za romska pitanja, posetili su naselje Dubrava i obezbedili rezerve vode za 50 domaćinstava koja nemaju pristup tekućoj vodi. „Ovo naselje snabdevalo se pijaćom vodom iz obližnjeg sela“, kaže Nikola. „Doveli smo im cisterne, tako da sada ljudi imaju pristup pijaćoj vodi.“

Ova nagrada podstakla je volontere da ulože još veće napore, kako u ličnom životu tako i na profesionalnom planu.

Vidim sebe kao uspešnu neuropsihološkinju koja uvek stoji na raspolaganju lokalnoj zajednici, i podstiče mlade Rome i Romkinje da se više angažuju u procesu odlučivanja, u cilju unapređivanja inkluzije romske zajednice. -Milena Reljić    

Saznajte više o zajedničkom projektu UNDP-a i UNHCR-A Lokalne inicijative za socijalnu inkluziju mladih Roma i Romkinja u Srbiji. 

*Opre Roma građanski pokret u Srbiji osnovan je 2019. godine i čine ga mladi Romi i Romkinje iz cele Srbije. Bori se za razvoj demokratije i predstavlja glas romske zajednice.

**Tekst preuzet sa sajta https://www.unv.org