Realitatea Economică Transnistreană, decembrie 2022

Realitatea Economică Transnistreană, decembrie 2022

22 December 2022

Publicația periodică „Realitatea Economică Transnistreană” identifică cele mai importante evoluții economice din raioanele de est ale Republicii Moldova. Această ediție a fost elaborată cu suportul Programului „Măsuri de Promovare a Încrederii” - finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Opiniile din acest document aparțin autorilor și nu reflectă opinia Uniunii Europene sau a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. De asemenea, autorii conștientizează riscurile legate de posibilele probleme de calitate a datelor statistice, pe care le-au utilizat cu maximă precauție.