Para-juriștii vor învăța online cum să acorde asistență refugiaților și comunităților-gazdă

15 February 2023

La începutul anului, cu sprijinul PNUD Moldova, 40 de membri ai ANPM au fost instruiți cum să ofere asistență refugiaților

Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova (ANPM) a lansat un nou modul de instruire pentru para-juriști privind drepturile refugiaților, solicitanților de azil și comunităților-gazdă. Cursul poate fi accesat pe platforma online de instruire continuă a para-juriștilor. Modulul a fost dezvoltat cu susținerea proiectului „Consolidarea accesului la justiție prin abilitarea refugiaților din Moldova cu cunoștințe juridice”, finanțat de Suedia prin Programul global PNUD privind fortificarea statului de drept, drepturilor omului, justiției și securității pentru pace și dezvoltare durabilă.

Cursul explică procedura de azil, de acordare a statutului de refugiat, tipurile de sprijin la care au dreptul refugiații. Totodată, sunt prezentate bune practici de comunicare eficientă cu beneficiarii de asistență juridică.

Modulul conține atât informații sub formă de text, cât și lecții video cu juriști, psihologi ș.a. Totodată, sunt prezentate spețe și referințe bibliografice.

Platforma este o sursă deschisă și poate fi accesată oricând în vederea dezvoltării profesionale a para-juriștilor. Pentru aceasta, fiecare persoană interesată trebuie să își creeze un cont de utilizator pe https://mlearn.gov.md/. După însușirea subiectelor, utilizatorul va avea posibilitatea să-și testeze cunoștințele. Dacă acesta va susține cu succes testul, platforma va genera un certificat care confirmă participarea la curs.

La începutul anului, cu sprijinul PNUD Moldova, 40 de membri ai ANPM au fost instruiți cum să ofere asistență refugiaților. Aceștia și-au consolidat cunoștințele despre regimul de intrare și ieșire al refugiaților (de) pe teritoriul Republicii Moldova, modalitatea de a solicita statutul de refugiat în Republica Moldova.

În continuare, para-juriștii instruiți vor putea acorda asistență juridică primară refugiaților găzduiți în 40 de comunități din Republica Moldova.