Japonia contribuie cu 1,64 milioane USD pentru a susține abordarea provocărilor de securitate umană din Moldova

20 March 2023

Guvernul Japoniei a anunțat o contribuție de 1.645.305 USD prin Fondul Organizației Națiunilor Unite pentru Securitate Umană (UNTFHS) către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Programul va contribui la sporirea securității umane a refugiaților ucraineni, a cetățenilor țărilor-terțe care fug de războiul din Ucraina și a comunităților-gazdă din Moldova.

„Circa 1200 de refugiați și 40 de mii de cetățeni ai noștri, care sunt implicați în procesul de acomodare a refugiaților, vor primi această asistență. Proiectul vine să consolideze și capacitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru ca să putem sprijini eficient refugiații care au nevoie de asistență în căutarea unui loc de muncă”, a afirmat Dorin Recean, Prim-ministrul Republicii Moldova.

Programul, care urmează să fie implementat pe o perioadă de un an, urmărește fortificarea securității oamenilor din Moldova, care se confruntă cu o vulnerabilitate sporită din cauza războiului din Ucraina, prin:

  1. Acces sporit la infrastructură îmbunătățită și la servicii de bază oferite, prin utilizarea tehnologiilor verzi,  eficiente din punct de vedere energetic și digitale.
  2. Acces sporit pentru refugiați, migranții reveniți și membrii comunităților-gazdă, în special femeile, vârstnicii și persoanele cu dizabilități la mijloacele de trai și la oportunități de angajare, inclusiv în agricultură și lanțurile de aprovizionare cu alimente, care să îi ajute să fie independenți financiar și să trăiască cu demnitate.
  3. Asigurarea accesului universal la protecție pentru refugiați și comunitățile-gazdă, cu o atenție specială femeilor, copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și altor grupuri vulnerabile. Acordarea sprijinului pentru supraviețuitorii violenței în bază de gen și a traficului de persoane.
  4. Promovarea unui mediu incluziv, nediscriminatoriu și pașnic, în care predomină coeziunea socială, încrederea reciprocă și securitatea umană sporită.

„Acest parteneriat dintre Japonia, PNUD, OIM și UNTFHS va contribui la abordarea vulnerabilităților sporite cu care se confruntă refugiații și comunitățile-gazdă și va sprijini integrarea socio-economică a refugiaților și coeziunea socială în comunitățile-gazdă, ceea ce va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru toți”, a spus Asako Okai, Directoare a Biroului de Criză al PNUD.

„Mulțumim Moldovei pentru bunătate și responsabilitate exemplară, ca și membră a comunității internaționale. Împreună cu Republica Moldova, stăm umăr lângă umăr pentru apărarea libertății, decenței și demnității și pentru menținerea ordinii internaționale bazate pe statul de drept”, a spus Yoichiro Yamada, Ambasadorul Japoniei în Republica Moldova.

Programul „Promovarea securității umane a refugiaților ucraineni, a cetățenilor țărilor-terțe și a comunităților-gazdă din Moldova prin abilitare și incluziune socio-economică” va fortifica coeziunea socială și reziliența prin implementarea abordării de securitate umană. Aceasta va aduce beneficii pentru 1200 de refugiați și pentru 40.000 de membri ai comunităților-gazdă. Inițiativa contribuie totodată la consolidarea capacităților Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă de a sprijini în mod eficient refugiații care au nevoie de asistență în căutarea unui loc de muncă. Cel puțin 50 de reprezentanți ai sectorului privat vor beneficia atât de activități de dezvoltare a capacităților, cât și de oportunități de granturi/sprijin.

Accesează comunicatul de presă în limba japoneză.