Consumatorii vor putea alege mai ușor produse electrocasnice eficiente energetice, datorită etichetelor pe culori

18 May 2023

Produsele electrocasnice vor avea etichetele energetice, pe o scară de la A la G, A fiind cele mai eficiente energetic. Noile etichete vor conține mai multă informație despre produse, cum ar fi consumul anual de energie, nivelul de zgomot, iar codul QR inclus va oferi acces la informații suplimentare despre produs. 

Noile etichete vor fi aplicate în Republica Moldova inițial pentru frigidere și congelatoare, mașini de spălat vase, mașini de spălat rufe, televizoare și lămpi. Un proiect de hotărâre de Guvern privind introducerea noilor etichete energetice este la etapa de consultări publice și urmează a fi aprobat în scurt timp. 

Inspectorii și funcționarii publici au fost instruiți asupra regulilor de plasare pe piață a produselor energetice și modului de verificare a conformității acestora, cu susținerea programului „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova. 

Directivele Uniunii Europene (UE) privind proiectarea ecologică a produselor cu impact energetic, dar și etichetarea produselor plasate pe piață au fost transpuse în anul 2014 în legislația Republicii Moldova. În viitorul apropiat, ele urmează a fi actualizate pentru a ține cont de noile reglementări europene. Directiva privind proiectarea ecologică stimulează piața prin interzicerea produselor celor mai puțin eficiente, iar directiva privind etichetarea energetică încurajează consumatorii să achiziționeze produse mai eficiente din punct de vedere energetic, informându-i cu privire la consumul de energie al acestora prin intermediul unei etichete.

„Prin reglementările legate de proiectarea ecologică și etichetarea energetică este condiționată calitatea produselor și stimulată competitivitatea acestor industrii. Tehnologiile care nu întrunesc elementele de performanță au ieșit de pe piață, făcând loc unor produse mai eficiente. Pentru Republica Moldova aceste reglementări sunt importante pentru că vor permite reducerea consumului de energie în sectorul rezidențial, responsabil de circa jumătate de consumul final de energie”, a declarat Carolina Novac, Secretară de stat în cadrul Ministerului Energiei. 

Totodată, aceste reglementări vor contribui la atingerea obiectivului de decarbonizare a economiei Republicii Moldova către anul 2050.

Cu un buget de 10 milioane de euro alocat de Uniunea Europeană, programul „Abordarea impactului crizei energetice în Republica Moldova”, implementat de PNUD, a sprijinit crearea platformei compensatii.gov.md și va lansa o campanie de înlocuire a electrocasnicelor vechi cu unele noi și eficiente energetic. Programul finanțează instalarea de panouri fotovoltaice în gospodării casnice și câteva spitale, precum și schimbarea sistemelor de încălzire centralizată în mai multe blocuri pe sisteme de distribuție pe orizontală, mult mai eficiente.

În plus, programul prevede sprijin pentru transpunerea celui de-al treilea pachet energetic al UE atât în legislația primară, cât și în cea secundară, precum și transpunerea a o serie de directive și regulamente ale pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, care abordează performanța energetică a clădirilor, sursele regenerabile de energie, eficiența energetică, buna guvernare și proiectarea pieței de energie electrică.