ხურჯინი - საჩუქრები საქართველოდან

English. Georgian

pdf (1MB)

Download

ხურჯინი - საჩუქრები საქართველოდან

15 March 2022

წინამდებარე პუბლიკაცია შექმნილია ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობის, პროდუქციის მიმართ ინტერესის გაზრდის, ახალი ბიზნეს კავშირების დამყარებისა და რეგიონებში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობისთვის.

კატალოგი წარმოადგენს გურიის, ქვემო ქართლის, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის მეწარმეებისა და მათ მიერ წარმოებული გამორჩეული პროდუქციის ჩამონათვალს, აღწერასა და საკონტაქტო ინფორმაციას.

კატალოგი მომზადებულია პროექტის „რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC), ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის (ADC) და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ხელშეწყობით.