წინასაარჩევნო გზა გენდერული თანასწორობისკენ პოლიტიკაში

შვედეთი და გაეროს განვითარების პროგრამა მხარს უჭერენ საკრებულოს წევრ ქალთა ყოველწლიურ პოლიტიკური ფორუმს

9 February 2024
Women Councillors' Forum 2024

საკრებულოს წევრ ქალთა პოლიტიკური ფორუმი 2024

თბილისში გაიმართა საკრებულოს წევრ ქალთა ყოველწლიური პოლიტიკური ფორუმი, რომელსაც 150-ზე მეტი დელეგატი დაესწრო. ფორუმის მუშაობაში ჩაერთნენ საკრებულოს წევრი ქალები საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდას საპარლამენტო და ადგილობრივი არჩვენებისათვის მზადების პერიოდში. 

საკრებულოს წევრ ქალთა პოლიტიკური ფორუმი გაიმართა გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობით, საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსთან თანამშრომლობით. 

ფორუმის მონაწილეებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართეს ანა ლიბერგმა, შვედეთის ელჩმა საქართველოში; მელინე არაკელიანმა, ნიდერლანდების ელჩმა საქართველოში; და დაგლას უებმა, UNDP-ის მოქმედმა მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში.

ნინო წილოსანმა, გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარემ, ისაუბრა გენდერულად მგრძნობიარე კანონმდებლობისა და პოლიტიკის მნიშვნელობაზე ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებისთვის.

ფორუმის მსვლელობაში, გაიმართა რამდენიმე პანელური დისკუსია საქართველოს პოლიტიკაში გენდერული თანასწორობის მიღწევის შესახებ. დისკუსიების მონაწილეებმა აღნიშნეს პოლიტიკური პარტიებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობა და ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი გენდერულად დაბალანსებული და მოსახლეობის ინტერესებზე მორგებული პოლიტიკის შემუშავებისა და გატარების მხრივ. მსჯელობაში ჩაერთნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები და სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წევრები. 

„ქმედითი დემოკრატიის ასაშენებლად პარლამენტმა, მთავრობამ და მუნიციპალიტეტებმა საზოგადოება სრულად და თანასწორად უნდა ასახონ. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია. საქართველოს მოსახლეობის 60 პროცენტს მიაჩნია, რომ პოლიტიკაში ქალთა მეტი ჩართულობა სიკეთეს მოუტანს მათ ქვეყანას. გენდერული თანასწორობა დემოკრატიის ცენტრალური შინაარსია. დემოკრატიული ინსტიტუტები უნდა ასახავდნენ მთლიანად საზოგადოებას და არა მხოლოდ მის ნაწილს. ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, შვედეთი მხარში უდგას საქართველოს თანასწორი და სამართლიანი საზოგადოების მშენებლობის საქმეში."
ანა ლიბერგი, შვედეთის ელჩი საქართველოში
„სავალდებულო საარჩევნო გენდერული კვოტების შემოღების მიუხედავად, საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა კვლავ გამოწვევაა. ამ მხრივ, საკრებულოს წევრ ქალთა ყოველწლიური ფორუმი მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, რომელიც ხელს უწყობს პოლიტიკოს ქალთა გაძლიერებას, შესაბამისი ინსტიტუციური მექანიზმების დანერგვას და თანასწორობისა და დემოკრატიის განმტკიცებას ადგილობრივ დონეზე.“
დაგლას უები, UNDP-ის მოქმედი ხელმძღვანელი საქართველოში

2020 წელს, საქართველომ სავალდებულო საარჩვენო გენდერული კვოტები შემოიღო, რის შედეგადაც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა საგრძნობლად გაიზარდა როგორც ეროვნულ, ისე ადგილობრივ დონეზე. 2020 წლის საპარლამენტო და 2021 წლის ადგილობრივი არჩევნების შედეგად, პარლამენტში ქალთა მონაწილეობა 14 პროცენტიდან 20 პროცენტამდე გაიზარდა, ხოლო საკრებულოებში 13.8 პროცენტიდან 24 პროცენტამდე. 

ამ თვალსაჩინო შედეგის მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტში ქალები მხოლოდ ერთ მეხუთედს შეადგენენ, ხოლო საკრებულოებში ერთ მეოთხედს, რაც საკმარისი არაა რეალური გავლენის მოსახდენად გადაწყვეტილების მიღებისა და პოლიტიკის შექმნის პროცესზე.

საკრებულოს წევრ ქალთა ყოველწლიური პოლიტიკური ფორუმი დინამიური პლატფორმაა, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს აერთიანებს და ქალთა პოლიტიკური წარმომადგენლობის გაზრდას ემსახურება. ბოლო ათი წლის მანძილზე, ფორუმის მონაწილეები, მათი პოლიტიკური განსხვავებების მიუხედავად, ერთად მუშაობდნენ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაჭრელად, როგორებიცაა მუნიციპალური სერვისების განვითარება, სკოლამდელი განათლების გაუმჯობესება და პროფესიული გადამზადების შესაძლებლობების გაფართოება.

მომავალი საპარლამენტო (2024) და ადგილობრივი თვითმმართველობის (2025) არჩევნებისთვის მზადების პერიოდში, საკრებულოს წევრ ქალთა პოლიტიკური ფორუმი პოლიტიკური აქტორების თანამშრომლობის სივრცეს ქმნის, რის შედეგადაც იზრდება პოლიტიკურ დღის წესრიგში განსხვავებული პერსპექტივებისა და ხედვების ინტეგრირების შესაძლებლობა.

დამატებითი ინფორმაცია: 

შვედეთის მიერ დაფინანსებული გაეროს ერთობლივი პროგრამა გენდერული თანასწორობისთვის ხელს უწყობს საქართველოში გენდერული თანასწორობის მიღწევას როგორც პოლიტიკურ, ისე სოციალურ და ეკონომიკურ დონეზე. პროგრამას ახორციელებს გაეროს სამი სააგენტო - გაეროს განვითარების პროგრამა, გაეროს მოსახლეობის ფონდი და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია. 

საკონტაქტო ინფორმაცია ჟურნალისტებისთვის: