გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) განცხადება საქართველოში არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარებასთან დაკავშირებით

26 June 2019

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) მიესალმება საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარების შესახებ. მიგვაჩნია, რომ, მიმდინარე პროტესტის პირობებში, ეს არა მხოლოდ მისასალმებელი კომპრომისი, არამედ დემოკრატიული მმართველობის გაძლიერებისკენ წინ გადადგმული ნაბიჯია, რაც ისეთი არჩევნების ჩატარებას უზრუნველყოფს, რომელიც სრულად ასახავს საქართველოს მოქალაქეთა მისწრაფებებს.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ ამ გადაწყვეტილების შესრულება მოითხოვს შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებასა და მიღებას, და გამოვთქვამთ იმედს, რომ საკანონმდებლო საქმიანობა წარიმართება როგორც თანამონაწილეობითი პროცესი, რომელშიც საქართველოს პოლიტიკურ და სამოქალაქო მოთამაშეთა ფართო სპექტრი ჩაერთვება.

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), როგორც საქართველოს მრავალწლიანი მხარდამჭერი დემოკრატიული გარდაქმნების გზაზე, მზადაა დახმარება გაუწიოს ყველა შესაბამის ინიციატივას, რომელიც საპარლამენტო და საარჩევნო რეფორმებს უკავშირდება.