Job er vigtigere drivkraft end religion for tilslutning til voldelige ekstremistiske grupper i Afrika syd for Sahara

Ny rapport fra FN's udviklingsprogram udfordrer traditionelle antagelser om, hvad der driver folk til voldelig ekstremisme. Rapporten fremhæver et presserende behov for at bevæge sig væk fra sikkerhedsorienterede tiltag og i stedet fokusere på udviklingsbaseret respons med forebyggende tiltag.

7. February 2023
UNDP Nigeria / Rejoice Emmanuel

New York, 7. februar 2023 — Håb om at få arbejde og løn er den førende faktor, der driver folk til at tilslutte sig hurtigt voksende voldelige ekstremistiske grupper i Afrika syd for Sahara, ifølge FN's Udviklingsprogram (UNDP) rapport ”Journey to Extremism in Africa: Pathways for Recruitment and Disengagement”, der blev lanceret i dag.

En fjerdedel af de næsten 2.200 interviewede, som frivilligt har tilsluttet sig en voldelig ekstremistisk gruppe, angav jobmuligheder som deres primære årsag til at tilslutte sig. Det svarer til en stigning på 92 procent sammenlignet med resultaterne af en banebrydende undersøgelse fra UNDP i 2017. 40 procent udtrykte også, at de havde akut behov for løn og bedre levevilkår på tidspunktet for rekrutteringen.

Religion kommer på en tredjeplads over førende årsager til tilslutning, citeret af 17 procent. Det svarer til et fald på 57 procent sammenlignet med resultaterne fra 2017, hvor et flertal af de tilsluttede indrømmede at have begrænset kendskab til religiøse tekster.

Næsten halvdelen af respondenterne nævnte en specifik udløsende begivenhed, der pressede dem til at tilslutte sig ekstremistiske grupper. Hele 71 procent pegede på menneskerettighedskrænkelser, ofte udført af statslige sikkerhedsstyrker, som ’tungen på vægtskålen’.

"Afrika syd for Sahara er det nye globale epicenter for voldelig ekstremisme, og repræsenterer 48 procent af alle dødsfald forårsaget af terror globalt. Denne stigning påvirker ikke kun menneskers sikkerhed, men truer også de hårdt tilkæmpede sociale og økonomiske fremskridt. Sikkerhedsorienterede terrorbekæmpelsestiltag er ofte kostbare og ineffektive, samtidigt er investeringerne i forebyggende tiltag utilstrækkelige. For at tackle de grundlæggende årsager til voldelig ekstremisme må den sociale kontrakt mellem stater og borgere genetableres," udtaler UNDP’s direktør Achim Steiner.

Rapporten undersøger veje ud af voldelig ekstremisme og identificerer faktorer, der får de rekrutterede til at løsrive sig. Respondenterne udpegede oftest uopfyldte forventninger, især økonomiske forventninger, og manglende tillid til gruppens ledelse som deres hovedårsager til at løsrive sig. Rapporten præsenterer også kønsbaseret data for at forstå voldelig ekstremisme fra kvinders perspektiv.

"Forskning viser, at de, der beslutter sig for at løsrive sig fra voldelig ekstremisme, er mindre tilbøjelige til at tilslutte sig igen og til at rekruttere andre.  Derfor er det vigtigt at investere i incitamenter, der muliggør løsrivelse. Lokalsamfund spiller en afgørende rolle for at understøtte veje ud af voldelig ekstremisme, sammen med nationale regeringers amnestiprogrammer," udtaler UNDP’s leder for arbejdet med at forhindre voldelig ekstremisme i Afrika, Nirina Kiplagat.

For at forebygge voldelig ekstremisme anbefaler rapporten større investeringer i grundlæggende tjenester, herunder børns velfærd, uddannelse, bedre levevilkår og muligheder for unge mænd og kvinder. Rapporten opfordrer også til at investere i tiltag der muliggør løsrivelse og tilrettelæggelse af rehabilitering og reintegrering.


Om rapporten

"Journey to Extremism in Africa: Pathways to Recruitment and Disengagement" er baseret på interviews med næsten 2.200 mennesker i otte lande: Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Niger, Nigeria, Somalia og Sudan. Mere end 1.000 af de interviewede er tidligere medlemmer af voldelige ekstremistiske grupper - både frivillige og tvangsrekrutterede medlemmer.

Rapporten bygger på UNDP's rapport fra 2017 ”Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives, and the Tipping Point for Recruitment”, og er en del af en serie på tre rapporter om forebyggelse af voldelig ekstremisme

Læs rapporten her.

For mere information: Hedda Oftung, UNDP’s nordiske kontor, hedda.oftung@undp.org