Danmark

Vores fokus

Danmark og UNDP i aktion

UNDP bygger på over 50 års erfaring i 170 lande. Med vores strategiske plan for 2022-2025 fokuserer og prioritiserer vi arbejdet der, hvor behovet er størst. Gennem samarbejde udvider vi mulighederne for at vælge en mere fair og bæredygtig fremtid, hvor mennesker og planeten i balance.

Læs mere om UNDP Danmarks fokusområder herunder.

 

Bæredygtig udvikling

UNDP hjælper lande med at bekæmpe fattigdom og skabe bæredygtig udvikling, der kan føre til transformerende samfundsforandringer og vil danne grobund for reelle forbedringer i folks liv og levestandard. Vi promoverer en integreret tilgang til bæredygtig udvikling, som takler de gensidigt forbundne områder som multidimensional fattigdom, ulighed og social marginalisering. Samtidigt styrker vi viden, færdigheder og produktionsteknologier for at mindske risici og fastholde opnåede udviklingsresultater. Vi hjælper lande med at opbygge kapacitet til at integrere miljøhensyn i deres udviklingsplaner og strategier. Det gælder blandt andet fremme af bæredygtig naturressourceforbrug og forvaltning; at natur rigdomme bruges til at forbedre folks liv, fremme af økonomisk genopretning og bedre politikker og social beskyttelse for dem, der har behov for det.

Vores arbejde

Vores mål er at styrke kapaciteten og mulighederne for at bekæmpe fattigdom og marginalisering – med fokus på de mest sårbare og udsatte grupper – på en måde, der er både økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt.

 

Demokratisk regeringsførelse og fredsopbygning

UNDP arbejder for at fremme en inkluderende og effektiv demokratisk regeringsførelse. Det gør vi gennem vores fortalervirksomhed, gennem rådgivning, ved at fremme uafhængige fora for dialog, og ved at fremme politisk konsensus og opbygning af institutioner. UNDP hjælper regeringsinstitutioner med at udarbejde reformer, organisere troværdige valg, styrke parlamenter og fremlægge politiske og institutionelle muligheder for fred, risiko håndtering og udvikling gennem forsoning, selvstændiggørelse og inklusion.

Vores mål

UNDP bidrager til at skabe et gunstigt miljø for alle samfundets parter og grupper, herunder civilsamfundet, til at vokse i styrke og bidrage til den nationale udvikling. Vores ultimative mål er at frembringe en effektiv og retfærdig levering af offentlige ydelser til borgerne – med særlig fokus på de fattige, oprindelige folk og lokalsamfund - og styrke retsstaten samt borgernes sikkerhed gennem udformningen af passende politiske, juridiske og regulative rammer, samt styrkelse af lokale regeringsinstitutioner. Vi hjælper med at bygge bro mellem de humanitære, fredsopbyggende og langsigtede udviklingsindsatser, og hjælper lande med fredelig konfliktløsning og overgang til demokrati.

Klima og modstandsdygtighed over for katastrofer

Klimaforandringer og en stigende risiko for katastrofer præsenterer verden for en hidtil uset udfordring. For udviklingslandene er udfordringen særlig alvorlig. De er ofte mere berørt af klimaforandringer og katastrofer og samtidig dårligere i stand til at håndtere dem. Disse lande står risikerer at lide store tab som følge af forskellige typer naturkatastrofer – fra jordskælv og tsunamier til alvorlige oversvømmelser, storme og tørke. Årtiers udvikling og fremskridt er truet, og fattigdom risikerer at blive dybere rodfæstet i udviklingslandene. I mellemtiden indvirker klimaforandringer på alle dele af et samfund, - både landbrug, sundhed, energi og vandressourcer.

Vores mål

UNDP arbejder på landeniveau for at integrere områder som klimaforandringer, katastroferisiko håndtering og adgang til energi, og fokuserer på at opbygge modstandskraft og sikre at udviklingsprocessen er risiko-informeret og bæredygtig. UNDP bidrager med ca. 8,7 milliarder kroner til klimatilpasning, modstandsdygtighed og bæredygtig energi. Siden 2005 har UNDP investeret 11,4 milliarder kroner i katastrofeforebyggelse og genopbygning.