FN Byen med lys i vinduerne set fra den anden side af vandet ved aftenstid.

Danmark

Om os

UNDP's nordiske repræsentationskontor

UNDP’s nordiske kontor er placeret i FN Byen i København. Kontoret repræsenterer UNDP i de nordiske lande – Danmark, SverigeNorge og Finland. Kontoret er ledet af Henrik Fredborg Larsen (siden december 2021) og har i dag en kommunikation- og partnerskabsrådgiver siddende i hver af de fire nordiske hovedstæder.

Det nordiske kontor er del af UNDP’s Kontor for Eksterne Relationer og Fortalervirksomhed og har til opgave at vedligeholde og styrke UNDP's partnerskaber med de nordiske lande, samt udbrede kendskabet til UNDP’s mandat og arbejde. Kontoret fungerer både som forbindelseskontor mellem hovedkontoret i New York og de nordiske medlemslande, og som kommunikationskontor. Vi søger at nå ud til beslutningstagere, meningsdannere og den brede offentlighed gennem de sociale medier og andre nyhedskanaler, og gennem møder, offentlige arrangementer, præsentationer og studieture.

UNDP’s nordiske kontor i Danmark arrangerer årligt en række møder, paneldebatter og konferencer om aktuelle udviklingsspørgsmål og 2030 dagsordenen. For at styrke vidensdeling og erfaringsudveksling bringer vi centrale UNDP og andre FN aktører og samarbejdspartnere rundt om i verden til Danmark for at deltage i disse arrangementer. Hvert år lancerer vi UNDP’s Human Development Report og andre relevante UNDP vidensprodukter. I 2016 introducerede UNDP’s nordiske kontor i samarbejde med MS Actionaid og Globale Gymnasier et nyt læringssite for danske gymnasieelever om verdensmålene for bæredygtig udvikling - verdensmålene.dk.  Desuden er vi mange-årig partner i den danske kommunikationsplatform Verdens Bedste Nyheder sammen med danske civilsamfundsorganisationer og et stort antal private virksomheder. 

Det nordiske kontor søger aktivt at fremme partnerskaber med den private sektor for at styrke erhvervslivets engagement og investeringer i bæredygtig udvikling, og arbejder i den forbindelse tæt sammen med blandt andet Global Compact Nordic Network.

Human Development Report

I 1990 lancerede UNDP sin første Human Development Report, som introducerede begrebet menneskelig udvikling, og udfordrede den traditionelle måling af udvikling ved at inddrage ikke-økonomiske parametre, som uddannelsesniveau og sundhedstilstand gennem det såkaldte Human Development Index. Rapporten er siden udkommet jævnligt og lanceres med udgangspunkt i et nyt udviklingstema samt med friske data og en fortsat udbygning af relevante indikatorer for menneskelig udvikling. 

UNDP's Human Development Report skrives af forskere og specialister inden for det pågældende område og er, som følge af sin faglige dybde, blevet et vægtigt bidrag til den globale udviklingsdebat og i flere tilfælde dagsordenssættende.

Udover de globale rapporter udarbejdes der også regionale og nationale human development rapporter.

Læs "Human Development Indices and Indicators: 2018 Statistical Update" her.