Achim Steiner i Danmark for at tale om sammenhængen mellem udvikling og klima og sikkerhed

3. July 2023
Administrator Achim Steiner visit in the UN City, Copenhagen

Administrator Achim Steiner visit in the UN City, Copenhagen

Administrator Achim Steiner visit in the UN City, Copenhagen

Den 19. juni lagde UNDP’s øverste chef Achim Steiner vejen forbi København på invitation af den danske Minister for Udviklingssamarbejde og Global Klimapolitik, Dan Jørgensen. 

 

Besøget bød på et tætpakket program med særlig fokus på sammenhængen mellem udvikling, klima og sikkerhed, og indebar sammenlagt over fire timers tæt dialog med ministeren.  

 

Dagen startede på en CONCITO konference med titled ‘Integrating Sustainable Development with Climate Change’ i Eigtveds Pakhus med 100+ deltagere. Ministeren, Steiner, Dr. Fatima Denton, Professor ved United Nations University og ledende IPCC forfatter samt Sir Nicholas Stern, Professor ved London School of Economics åbnede konferencen og fremlagde hver især deres perspektivering på den samtænkning af udvikling og klimahandling, der er helt nødvendig for at komme i mål med både verdensmålene og de globale klimaaftaler. Behovet for et fælles narrativ, metodeudvikling og deling af best practices blev bl.a. fremhævet, og Steiner understregede nødvendigheden af en mere retfærdig global investeringstilgang til grøn omstilling og bæredygtig udvikling, som i højere grad understøtter fattige landes finansieringsbehov.  

 

Efter åbningen tog Steiner direkte ind på Christiansborg for at mødes med Udenrigsudvalget til en dialog omkring de store sikkerhedspolitiske udfordringer, som verden står overfor, og deres sammenhæng med de globale klimaforandringer og den udviklingstilbagegang, vi ser i dag. Steiner fremførte rationalet for at accelerere investeringer og indsats for at at nå verdensmålene og grøn omstilling som en vigtig del af dansk sikkerhedspolitik. Han udtalte bl.a.: “Traditional security and defence policies will only serve as a deterrence, and fail to address the root causes of insecurity”. 

 

Steiner nåede også at mødes med alle UNDP medarbejdere i Danmark og med cheferne for de øvrige FN organisationer, der huses i FN Byen. Og endelig fik kan presset et medieinterview ind med Danmark Radio, P1 Orientering Udsyn, som kan høres her (starter fra 14.44).   

  

Det sidste møde på programmet var et to-timers deep dive med Udviklingsminister Dan Jørgensen, som gav mulighed for en dybdegående dialog og udveksling af idéer og faglig sparring omkring de strategiske udfordringer, muligheder og synergier, der ligger i sammentænkningen af udvikling og klima. Mødet understregede Danmark og UNDP’s stærke og fælles  interesse i at fremme og operationalisere en integreret udviklingsdagsorden og resulterede i konkrete idéer til et styrket samarbejde de kommende år.   

 

Alt i alt en hektisk dag fyldt med konstruktive møder, der cementerede UNDP og Danmarks mangeårige stærke partnerskab og fælles målsætning om at fremme en bedre, sikre og bæredygtig verden for både mennesker og planeten.