Unapređenje sistema upravljanja otvorenim podacima

pdf (1MB)

Download

Unapređenje sistema upravljanja otvorenim podacima

March 24, 2023

Otvaranje podataka koji su u posjedu javne uprave obaveza je Vlade Crne Gore prepoznata kroz nekoliko strateških dokumenta, koji su ključni za proces reforme javne uprave kao jednog od tri stuba pregovora sa EU.

Projekat „Ubrzanje digitalnog upravljanja” Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pruža podršku Vladi Crne Gore u procesu digitalne transformacije, jačajući otpornost i odgovornost institucija, povjerenje građana i privrede u servise javne uprave, saradnju privatnog i javnog sektora i unapređujući kapacitete javne uprave u cilju obezbjeđenja efikasnog i transparentnog upravljanja. Jedan od ključnih ciljeva projekta je da pruži podršku Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija u unapređenju sistema upravljanja otvorenim podacima.

Za potrebe navedenog sprovedeno je istraživanje sa ciljem da se identifikuju ključni nedostaci u funkcionisanju portala otvorenih podataka, kao i skupovi nedostajućih najčešće korišćenih otvorenih podataka, uz jasno napravljenu razliku između otvorenih podataka i podataka i informacija dobijenih u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama (shodno proceduri dostavljanja zahtjeva o slobnodnom pristupu informacijama).

Document Type
Regions and Countries