Rodno ogledalo medija u Crnoj Gori

Rodno ogledalo medija u Crnoj Gori

October 31, 2022

Kvantitativno i kvalitativno istraživanje “Rodno ogledalo medija u Crnoj Gori” obuhvatilo je analizu medijskih sadržaja, a dobijeni su podaci o rodnom paritetu su pokazali kakva je slika žena u crnogorskim medijima, koliko se procentualno u vijestima pojavljuju muškarci i žene, te koliko i o čemu govore oba pola u različitim oblastima. Istovremeno, posmatrana je i zastupljenost tema koje se odnose na prava žena, nasilje nad ženama, nejednakost kao i drugih tema o rodnoj ravnopravnosti.

Cilj istraživanja je da se sagleda koliko mediji u Crnoj Gori primjenjuju rodnu perspektivu prilikom izvještavanja o različitim temama, na koji način i koliko omogućavaju prisustvo ženama i muškarcima u medijskim sadržajima u cilju njihovog pravičnog i uravnoteženog prikazivanja, i koji su izazovi sa kojima se mediji suočavaju a koje je potrebno prevazići kako bi izvještavali na rodno senzibilisan način. Istraživanje ukazuje na buduće pravce i načine djelovanja kako bi mediji u što većoj mjeri promovisali rodnu ravnopravnost i proaktivno radili na postizanju jednakosti u društvu.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals