Priručnik za rodno odgovorno novinarstvo

pdf (1MB)

Download

Priručnik za rodno odgovorno novinarstvo

December 2, 2022

Cilj Priručnika za rodno odgovorno novinarstvo je da obezbijedi medijima i medijiskim profesionalcima/ kama alate i pristupe da povećaju rodnu ravnotežu i ostvare pošteno prikazivanje oba pola u medijskim sadržajima. Priručnik je namijenjen svima koji rade u medijima, a prije svega novinarima/novinarkama, urednicima/ urednicama, blogerima/blogerkama, kao i onima koji kreiraju i stvaraju medijske sadržaje.

Smjernice bi mogle biti korisne i za studente i studentkinje novinarstva kao i za službenike/ice koji su u institucijama zaduženi za odnose s javnošću, budući da se mnoge teme obrađuju iz aspekta sprovođenja politika i aktivnosti državnih organa.

Rodno odgovorno izvještavanje proističe iz rodne osviješćenosti i senzibilisanosti medijskih profesionalaca/ ki. Da bi to postiglo, uređivački kriterijumi trebalo bi da uzimaju u obzir rodnu perspektivu kao osnov za promišljanje o odabiru priča, načinu pristupa temi, izboru sagovornika/ca i njenom pozicioniranju. Priručnik za rodno odgovorno novinarstvo može pomoći u sagledavanju društvenog konteksta kroz preispitivanje rodnih uloga i stereotipa, u izboru tema i izvora, te izvještavanju o određenim pitanjima uz integrisanje rodne perspektive prilikom stvaranja medijskog sadržaja.

Regions and Countries
Sustainable Development Goals