Preporuke za unapređenje strateškog okvira za rodno odgovorno komuniciranje

pdf (1MB)

Download

Preporuke za unapređenje strateškog okvira za rodno odgovorno komuniciranje

October 20, 2022

Način i kvalitet Vladinih komunikacija utiče na uspješnost svih njenih politika, pa i rodne ravnopravnosti. Da bi eksterna komunikacija bila efikasna, interna mora biti na odgovarajućem nivou kako bi se obezbijedilo razumijevanje i podrška temi od strane onih koji je implementiraju u različitim segmentima svog rada i u krajnjem prema građankama i građanima.

Zadaci i ciljevi komunikacija i odnosa s javnošću su brojni ali se oni u javnoj upravi mogu sažeti na način da je građane i građanke potrebno informisati i edukovati, a u krajnjem uticati na promjenu njihovog ponašanja.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) postavio je rodnu ravnopravnost kao jednu od svojih ključnih strateških politika i opredjeljenja, kako bi kroz partnerske aktivnosti i podršku na različitim nivoima, doprinio unapređenju agende rodne ravnopravnosti u skladu sa međunarodnim okvirima i razvojnim prioritetima Crne Gore.

U partnerstvu sa Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava UNDP implementira projekat “Komuniciranje rodne ravnopravnosti", koji finansira Evropska unija (EU). Cilj ovog dokumenta, koji je izrađen u okviru projekta, jeste da analizira relevantni strateški i zakonodavni okvir iz rodne perspektive i kreira predloge za strateški komunikacioni okvir za rodnu ravnopravnost u javnoj upravi.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals