Izvještaj o procjeni primjene antikorupcijskih mjera za sektor državne uprave i drugih državnih organa

Izvještaj o procjeni primjene antikorupcijskih mjera za sektor državne uprave i drugih državnih organa

May 25, 2022

Agencija za sprječavanje korupcije je u saradnji sa  Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) razvila Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera, kao novi alat u borbi protiv korupcije.  Svrha metodologije je da procijeni da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere, odnosno u kojoj mjeri je primjena ovih mjera dovela do određene promjene, kao i da podstakne organe vlasti da budu proaktivni prilikom planiranja i primjene antikorupcijskih mjera koje nisu propisane kao obavezne.

Pilot verzija Metodologije primijenjena je na organe vlasti iz dva odabrana sektora: Državna uprava i drugi državni organi i Socijalna i dječja zaštita, a prilikom njene izrade uzete su u obzir preporuke date u opisu metodologije „Procjena antikorupcijskih inicijativa“, koju sprovodi Komisija za antikorupciju i građanska prava Republike Koreje.  

Izvještaj daje prikaz učinka državnih organa u ispunjenju 4 kategorije, kao i set preporuka za unapređenje stanja u cilju efikasnije borbe protiv korupcije.

Izrada Metodologije i Izvještaja o procjeni primjene antikorupcijskih mjera je podržana u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za brže pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji“, koji finansira norveško Ministarstvo vanjskih poslova, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Generalnim sekretarijatom Vlade. Tokom ove aktivnosti, podršku Agenciji za sprječavanje korupcije su pružili konsultanti Dragana Krunić i Marko Sošić.

Document Type
Regions and Countries