Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština

Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština

May 25, 2022

Nizak stepen učešća mladih građana i građanki u javnom životu na lokalnom nivou prepoznaju institucije, nevladin sektor i sami mladi. Podsticanje na kritičko mišljenje i usmjeravanje mladih na pokretanje inicijativa prioriteti su za čitavo društvo, ukazuje nam Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština.

Ubjedljivo najvažniji razlog za nezadovoljstvo u većini opština jeste loš sveukupni kvalitet življenja, uzrokovan lošim mogućnostima zapošljavanja, kvalitetom obrazovanja i dostupnošću kulturnih sportskih i drugih sadržaja za mlade.  Prilike na tržištu rada i to nezadovoljstvo odražavaju se i na nedostatak želje mladih za napredovanjem, a posebno na gubitak interesovanja za vannastavne aktivnosti, hobije ili uključivanje u donošenje odluka u lokalnoj zajednici.

Istraživanje je urađeno u okviru inicijative Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), projekta čiji je cilj, između ostalog, da osnaži mlade ljude da se uključe u donošenje odluka i poboljša njihov ekonomski položaj. Kako bi se bolje razumjele potrebe i navike mladih, istraživanje je pokrilo čitav set pitanja važnih za život i angažman mladih u 15 opština koje učestvuju u projektu u okviru pet klastera.