Izrada Četvrtog nacionalnog izvještaja i Prvog dvogodišnjeg izvještaja o transparentnosti Crne Gore ka UNFCCC-u

Izvještavanje u oblasti klimatskih promjena

Ukratko

Projekat treba da pomogne Vladi Crne Gore da pripremi Četvrti nacionalni izvještaj i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti (4NC/1BTR), čime će ispuniti svoje obaveze prema UN Konvenciji o pormjeni klime, prema odlukama 1/CP.16,2 /CP.17 i 18/CMA.1. To predstavlja i priliku za jačanje kapaciteta Crne Gore u smislu ispunjavanja svojih međunarodnih obaveza.  Osim prikupljanja podataka i jačanja kapaciteta relevantnih institucija, ova inicijativa takođe pruža priliku da se skrene pažnja na jake veze između klimatskih promjena, rodne ravnopravnosti i drugih društveno-ekonomskih faktora.

Osim toga, projekat zagovara učešće žena u procesima donošenja odluka, unaprijeđuje znanje i jača nacionalne/lokalne kapaciteti za bolje razumijevanje i pravilnu procjenu uticaja klimatskih promjena na specifične potrebe žena i muškaraca, kao i principe rodne ravnopravnosti, zajedno sa integrisanjem koncepata klimatskih promena u razvojni okvir. Sve navedeno će doprinijeti razvoju rodno odgovornih politika u oblasti klimatskih promjena, a samim tim i unapređenju rodne ravnopravnosti u zemlji. 

Kontekst

Crna Gora je predala svoj Prvi nacionalni izvještaj (INC) 2011. Izvještaj se uglavnom fokusirao na pripremu detaljnog inventara emisija GHG i opšti opis koraka preduzetih ili predviđenih za implementaciju Konvencije. Izveštaj je ažurirao nacionalni inventar GHG koristeći 1990. godinu kao baznu godinu i predstavio analizu trenda za period 1990-2003. Drugi nacionalni izvještaj (SNC) je predate u maju 2015. Izveštaj je ažurirao nacionalni inventar gasova s efektom staklene baste koristeći 1990. kao baznu godinu i predstavio analizu trenda u periodu 1990-2011. SNC pruža ažuriranu analizu ublažavanja i ažuriranu analizu ranjivih sektora i mogućih mera prilagođavanja. Treći nacionalni izvještaj (TNC) dostavljen je Sekretarijatu UNFCCC u oktobru 2020. U izvještaju je ažuriran nacionalni inventar GHG sa ažuriranim preračunavanjima za period 1990-2017, u skladu sa Smjernicama IPCC-a iz 2006. Crna Gora je takođe radila i na svojim Dvogodišnjim ažuriranim izvještajima (BUR). Prvi BUR (FBUR) je razvijen i dostavljen u januaru 2016. Drugi dvogodišnji ažurirani izveštaj (SBUR) je dostavljen Sekretarijatu UNFCCC u maju 2019. FBUR je ažurirao nacionalni inventar GHG za celu seriju 1990-2013, koristeći IPPC 2006. Smjernice, dok se kroz SBUR dalje unaprijedio nacionalni inventar GHG za period 1990-2015. SBUR je takođe predstavio plan akcija za ublažavanje klimatskih promjena, kao i konceptualni okvir za praćenje, izvještavanje i verifikaciju (MIV). Treći dvogodišnji ažurirani izvještaj (TBUR) dostavljen je Sekretarijatu UNFCCC u februaru 2022. Ovim projektom Crna Gora je započela izradu svog Četvrtog nacionalnog izvještaja i Prvog dvogodišnjeg izvještaja o transparentnosti, koji će zajedno biti dostavljeni UNFCCC-u do kraja 2024. godine. 

Očekivani rezultati

Kao potpisnica Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama, Crna Gora je bila u obavezi da redovno izvještava Sekretarijat UNFCCC-a o inventaru GHG emisija, mjerama ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama, praćenju implementacije i postizanja svog nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC). Uz podršku ovog projekta vlada Crne Gore će pripremiti i podnijeti svoj Četvrti nacionalni izvještaj i Prvi dvogodišnjeg izvještaja o transparentnosti ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC) i ažurirati svoj inventar GHG do 2021. godine, akcije ublažavanja i prilagođavanja, ali i dati pregled u pogledu sprovođenja svojih obaveza navedenih u Nacionalno utvrđenom doprinosu.

Termoelektrana u Pljevljima

UNDP/Risto Božović

Impact

START DATE

January 2022

END DATE

December 2025

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Montenegro

IMPLEMENTING PARTNER

MNE_Ministry of Ecology

DONORS

Global Environment Fund Truste

TOTAL CONTRIBUTIONS

$11,000

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$9,856

Full Project information