Crna Gora razvija niskokarbonski turizam

Ukratko:

UNDP i Ministarstvo održivog razvoja i turizma sprovode inovativni projekat „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“ koji finansira GEF. Projekat ima za cilj da doprinese smanjenju emisija štetnih gasova (prvenstveno CO2) u sektoru turizma i značajno smanji negativan uticaj na životnu sredinu. Podržana su 32 investiciona projekta kojima se uvode mjere energetske efikasnosti uz korištenje obnovljivih izvora energije, dok je 21 hotel dobio zeleni sertifikat i na taj način doprinio smanjenju emisija CO2, ujedno unapređujući svijest javnosti o zaštiti prirode i klimatskim promjenama. Projekat je pomogao uspostavljanje Eko fonda koji će podržati realizaciju održivih projekata po principu zagađivač plaća.

Ciljevi:

Podrška transformaciji turističke ponude i jačanje međunarodne pozicije Crne Gore kao zelene destinacije; povećanje nivoa efikasnog korištenja energije i porast 'greenfield' investicija u turizmu; promovisanje održivog prostornog planiranja i razvoja održivih vidova transporta; uvođenje inovativnih finansijskih mehanizama za ublažavanje emisija koje se ne mogu izbjeći (šeme kompenzacije) i generisanje dodatnih prihoda za uvođenje mjera  ublažavanja uticaja klimatskih promjena i adaptacije na njih. Kao pokretač održivog razvoja, turizam doprinosi svim ciljevima održivog razvoja, jačajući ekonomski rast, kvalitet života, zaštitu prirode, raznolikost kulturne baštine i borbu protiv klimatskih promjena. Takođe, usklađivanje razvoja turizma s politikama EU jedan je od osnovnih koraka na  putu pristupanja EU.

Activities:

 • Stvaranje zakonskog i strateškog okvira za razvoj niskokarbonskog turizma koji će podsticati ekološki prihvatljivu turističku ponudu zemlje. Uvođenje ekoloških sertifikata za smještajne kapacitete u cilju poboljšanja kvaliteta usluga i podsticanja efikasnog utroška resursa.
 • Uspostavljanje sistema monitoringa emisija GHG iz turističkog sektora i minimiziranje karbonskog otiska s ciljem smanjenja emisija GHG iz sektora turizma.
 • Podrška razvoju održive saobraćajne infrastrukture i izrada Policentričnog plana održive urbane mobilnosti za Boku Kotorsku i Cetinje, koji će razviti ekološki prihvatljiviji sistem transporta za to područje.
 • Osnivanje Eko fonda koji će finansirati inovativne turističke projekte, koji aktivno doprinose ublažavanju i prilagođavanju na klimatske promjene i podržavaju uvođenje programa za smanjenje emisija (offset).
 • Podizanje svijesti javnosti o doprinosu koji održivi turizam može dati ukupnom razvoju i biti katalizator zaštite životne sredine. Promovisanje ekološke svijesti preko pop kulture -pet najvećih festivala u Crnoj Gori od 2018. godine, postali su zeleni i uključuju polaznike u veliki broj ekoloških programa.

Rezultati:

 • Podržana su 32 investiciona projekta koji primjenjuju inovativne tehnologije koje će pomoći u smanjenju emisija CO2 u turističkom sektoru. Ukupna vrijednost ulaganja u podržane projekte iznosi oko 10 miliona eura a rezultiraće smanjenjem emisije CO2 za 15.343 kt.
 • Do kraja 2019. godine 30 hotela u Crnoj Gori dobiće ekosertifikat (Eko oznaka i Travelife) za uspješno ekološko poslovanje.
 • Projekt je podržao uvođenje nekoliko dobrovoljnih šema kompenzacije karbonskog otiska u turističku industriju.
 • Pružena tehnička pomoć za osnivanje Eko fonda koji će finansirati buduće projekte održivog turizma.
 • Koristeći uticaj pop kulture na obrazovanje i podizanje svijesti javnosti o klimatskim promjenama i važnosti zaštite životne sredine, projekat realizovao 'ozelenjavanje' svih velikih muzičkih i filmskih festivala u zemlji.
 • Na temelju nezavisno verifikovane metodologije za praćenje GHG iz turističkog sektora, popisi su završeni za 2013, 2014, 2015. i 2016. godinu. Očekuje se da će do 2017. godine ukupne emisije iz sektora turizma biti na nivou bazne 2014. godine.

Više informacija: 

Vebsajt projekta Razvoj niskokarbonskog turizma

Prijatelji divlje ljepote Crne Gore – izračunaj CO2 i doniraj

Priče:

A guilt-free holiday

Communicating green

Mix & Move: EU Mobility

Finding for climate solutions

Watching movies under the stars