Doprinos razvoju rodne ravnopravnosti kroz STEM, digitalno obrazovanje i preduzetništvo

Znanjem do uspjeha

8 March 2024

Međunarodni dan žena podsjeća nas na to da je ostvarivanje rodne ravnopravnosti i dalje ključna borba za žene i djevojčice u svim segmentima društva i ekonomije. Digitalno obrazovanje i preduzetništvo predstavljaju moćne alate za postizanje ovog cilja, pružajući ženama širom svijeta mogućnost da se osnaže, ostvare svoj puni potencijal i postanu aktivne učesnice u digitalnom društvu.

Jedna od aktivnosti koja je podržana kroz projekat "Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta" (EGG2) je „Akademija za mlade poduzetnike_ce“, koja ima za cilj da podstakne jačanje poduzetničkih i liderskih kompetencija i vještina neophodnih mladim ljudima kao priprema za poslove budućnosti.
 

Lamija Zajmović i Samra Handžić

„Kroz program "Akademije za mlade poduzetnike" mladi su dobili širu sliku o algoritmu poslovanja, te su se razvile nove ideje, kao i načini njihove realizacije. Nadamo se da će i u budućnosti biti još sličnih prilika i inicijativa koje će promicati veće uključivanje žena u poduzetnički sektor, ali i pružiti podršku u vidu mentorstva, finansiranja i obrazovanja. Vjerujemo da će se, između ostalog zahvaljujući ovakvim inicijativama, položaj žena poboljšati. Prisutan je rastući trend ženskog poduzetništva, kao i sve veća podrška i zagovaranje jednakosti spolova u poslovnom svijetu.“
Lamija Zajmović i Samra Handžić, učenice srednje zubotehničke škole u Sarajevu

Kroz jačanje STEM obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, EGG2 nastoji razviti interesovanje učenika i učenica za tehničko usmjerenje i usavršavanje. STEM predstavlja komponentu koja je ključna za mlade, jer potiče kreativnost i pruža praktične vještine neophodne za savremeno društvo. 

 

 

„Razvoj snažne mreže podrške putem ovakvih inicijativa, dodatno jača zajedništvo žena u STEM-u, omogućavajući im da se osjećaju podržano i inspirisano u ostvarivanju svojih ciljeva. Nadam se da će se do 2030. godine u Bosni i Hercegovini desiti značajan napredak po pitanju inkluzije i podrške ženama u STEM-u. To bi moglo uključivati inicijative poput poboljšane edukacije i mentorstva za djevojčice u STEM područjima, politike koje promovišu rodnu ravnopravnost u zapošljavanju i napredovanju u STEM karijerama, kao i bolje uslove rada i podršku za žene koje se već nalaze u ovim sektorima", naglašava Una Škorić, učenica Saobraćajne i elektro škole u Doboju.

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini kroz EGG2 projekat, uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške, nastoji omogućiti bolji pristup digitalnom obrazovanju žena, ali i razvoju preduzetničkog duha u cilju sticanja neophodnih vještina za savremeni radni svijet, otvarajući na taj način vrata širokom spektru karijernih mogućnosti.