Set alata za planiranje digitalne transformacije u javnom sektoru

Set alata za planiranje digitalne transformacije u javnom sektoru

10 November 2022

Set alata za planiranje digitalne transformacije sastoji se od tri dijela: Priručnik za provođenje analize digitalne spremnosti, standardizovanog upitnika za provođenje analize, te Priručnika za pripremu Mape puta. Svi ovi dokumenti zamišljeni su kao pomoć i smjernice za provođenje priprema za planiranje digitalne transformacije, te kao takvi mogu biti korišteni u cijelosti, djelimično, te za bilo koji obim analize.

Set alata je zamišljen za korištenje isključivo kao neobavezne smjernice, i kao podrška redovnom strateškom i budžetskom planiranju organizacija.

Regions and Countries