Razotkrivanje neravnopravnosti u radnom okruženju u Bosni i Hercegovini

Razotkrivanje neravnopravnosti u radnom okruženju u Bosni i Hercegovini

30 August 2023

Rodni jaz u platama pojavljuje se širom svijeta kao rezultat rodne neravnopravnosti i intersekcijske rodne diskriminacije.

Ovaj izvještaj temelji se na istraživanju rodnog jaza u platama u Bosni i Hercegovini (BiH) u cilju boljeg razumijevanja faktora koji leže u osnovi gore opisanog rodnog jaza u platama, u konkretnom kontekstu BiH. Istraživanje je prvenstveno usmjereno na zakonodavni okvir BiH kojim su regulirani rodna ravnopravnost, zabrana diskriminacije i radno zakonodavstvo u entitetima u zemlji, kako bi se ukazalo na širi kontekst rodne politike koji leži u osnovi rodnog jaza u platama u BiH.

Regions and Countries