Povećanje ulaganja u smanjenje poplavnog rizika u Bosni i Hercegovini

Povećanje ulaganja u smanjenje poplavnog rizika u Bosni i Hercegovini

7 September 2023

U okviru budućeg projekta "Povećanje ulaganja u smanjenje poplavnog rizika u Bosni i Hercegovini" raditi će se na rješavanju sve veće ranjivosti zajednica u Bosni i Hercegovini na pojačane katastrofe uzrokovane poplavama. Ovo će se postići usvajanjem integralnog pristupa upravljanju rizikom od poplava, što će rezultirati jačanjem institucionalnih, tehničkih i financijskih kapaciteta za provedbu dugoročnih strategija upravljanja rizikom od poplava, uključujući kombinaciju strukturnih i nestrukturnih mjera. Osim toga, jačaće se sistemi za prognoziranje i rano upozoravanje na poplave, kako bi stanovništvo u rizičnim zonama imalo pravovremene informacije o nadolazećoj katastrofi.

U okviru pripreme samog projekta, izrađen je "Izvještaj o procjeni utjecaja na okoliš/životnu sredinu i društvo" i "Okvir društvenog upravljanja i upravljanja okolišom/životnom sredinom", koji služe kao podrška prijedlogu projekta i za njegovu kasniju provedbu. Izvještaj je pripremljen korištenjem javno dostupnih informacija, projektnih referentnih dokumenata, konsultacija s relevantnim sudionicima, kao što su nadležne vlasti u BiH, nevladine organizacije i članovi tima za izradu projekta, te na osnovu terenskih posjeta reprezentativnim lokacijama od strane stručnjaka za zaštitu okoliša.

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals