Najbolje prakse jedinica lokalne samouprave u okviru ReLOaD projekta

Najbolje prakse jedinica lokalne samouprave u okviru ReLOaD projekta

2 December 2020

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBiH) i Savez opština i gradova Republike Srpske (SOGRS) u saradnji sa ReLOaD timom su sproveli proces izbora najboljih praksi partnerskih jedinica lokalne samouprave iz oblasti: Transparentnost finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave i Uključivanje građana i organizacija civilnog društva u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.