Mapiranje javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini – analitički izvještaj

Mapiranje javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini

pdf (1MB)

Download

Mapiranje javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini – analitički izvještaj

30 May 2023

UNDP je krajem 2022. i početkom 2023. godine poduzeo prvo mapiranje centara za obroke (javne kuhinje) širom zemlje, u okviru Zajedničkog programa UN-a: Jačanje otpornosti Bosne i Hercegovine za rješavanje posljedica rata u Ukrajini o sigurnosti hrane i prihodima najugroženijih grupa.

Mapiranjem su obuhvaćene 54 javne kuhinje i druge organizacije za podjelu besplatnih obroka širom zemlje koji trenutno rade na zadovoljavanju potreba za hranom za preko 18.000 osoba iz ugroženih grupa stanovništva. Mapiranje se fokusiralo na sljedeće glavne dimenzije: 1) geografska distribucija centara za obroke; 2) opis načina na koji je organizovana ishrana; 3) broj korisnika i tip korisnika od 2020. godine; 4) fizička i infrastrukturna sredstva i sanitarni uslovi; 5) izvor finansiranja i izvori snabdijevanja hranom (javni, individualni, privatni i dr.).

Većina korisnika centra za ishranu pripada sljedećim ranjivim grupama stanovništva: penzioneri/stare osobe, nezaposleni, samohrani roditelji, osobe sa smetnjama u razvoju i pripadnici romske populacije. Procjena je pokazala da većina ovih centara za ishranu takođe opslužuje osobe koje nisu obuhvaćene programima socijalne zaštite preko centara za socijalni rad.

Geoprostornu mapu centara obroka u Bosni i Hercegovini izrađenu na osnovu podataka ove vježbe mapiranja možete pronaći ovdje. Izvještaj ocrtava niz političkih i infrastrukturnih nedostataka u trenutnom sistemu za ublažavanje gladi u Bosni i Hercegovini i predlaže konkretna sistemska poboljšanja u okviru politike, finansiranja, održivosti i operativnog uređenja javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini. 

Document Type
Regions and Countries
Sustainable Development Goals