Izgradnja održive budućnosti: Poslovni priručnik za ESG standarde

Izgradnja održive budućnosti: Poslovni priručnik za ESG standarde

30 August 2023

Cilj ovog Priručnika je da informiše poslovne subjekte u Bosni i Hercegovini (BiH) o okolišnim, društvenim i standardima korporativnog upravljanja (ESG) i Ciljevima održivog razvoja (COR) Ujedinjenih nacija (UN). On je dragocjen resurs koji sadrži relevantne informacije i praktične savjete za poslovne i druge subjekte o tome kako najdjelotvornije implementirati ESG standarde, procijeniti učinak i definirati ciljeve i akcione planove za doprinos održivijoj budućnosti.

Budući da su neka preduzeća u BiH već lideri održivog razvoja, u ovom Priručniku se navode pozitivni primjeri praksi dosadašnjih dobitnika Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).

Nema sumnje da se od preduzeća više ne očekuje samo da posluju dobro, nego i da „čine dobro“ i da „ne prave štetu“. Bez obzira na veličinu, preduzeća su dužna odgovoriti na ključne regionalne i globalne izazove i pridonijeti njihovom rješenju, a to su, na primjer, klimatske promjene (i njihove implikacije koje se očituju u porastu nivoa mora, povećanim rizicima od suša i poplava i prijetnjama biodiverzitetu), nedostatak ravnopravnosti i inkluzije, korupcija itd.

Regions and Countries