Brza procjena sigurnosti opskrbe hranom za ranjive grupe stanovništva u Bosni i Hercegovini

Brza procjena sigurnosti opskrbe hranom za ranjive grupe stanovništva u Bosni i Hercegovini.pdf

pdf (1MB)

Download

Brza procjena sigurnosti opskrbe hranom za ranjive grupe stanovništva u Bosni i Hercegovini

30 May 2023

Ovo istraživanje je za cijelu državu proveo UNDP 2022-23. u okviru Zajedničkog programa UN-a: Jačanje otpornosti Bosne i Hercegovine u rješavanju utjecaja rata u Ukrajini na sigurnost hrane i prihode najugroženijih grupa.

Procjena je bila usmjerena na 175 pojedinaca i 250 domaćinstava iz ugroženih populacija s ciljem da se dublje sagleda stepen prehrambenog siromaštva među ugroženim grupama stanovništva, uključujući i one koji nisu obuhvaćeni sistemom socijalne zaštite i prepušteni su drugim načinima snalaženja da dođu do hrane.

Procjenom je utvrđeno da 32,6% ispitanih sebe definiše kao osobe "s nedovoljnom opskrbom hranom", zbog čestog manjka hrane, kao i da su samohrani roditelji i starije osobe ranjive grupe s najvećim stepenom nesigurne opskrbe hranom. Opći indeks sigurnosti opskrbe hranom pokazuje da je 77,7% ispitanih izloženo riziku od nedostatka hrane i nesigurnosti da dođu hrane. Manje od 3% ispitane djece je u riziku od nedostatka hrane, što je potvrđeno i kvalitativnom procjenom koja pokazuje da su djeca prioritet prilikom distribucije dostupne hrane u domaćinstvima/zajednicama.

Procjena je pokazala da problem nedostatka hrane kod  najugroženijih treba uskladiti s adekvatnim političkim djelovanjem i poboljšanjima u modelima, infrastrukturi i snabdijevanju organizacija koje pružaju besplatne obroke u zemlji. 

Regions and Countries
Sustainable Development Goals