EcoJusticeBnr

Eko-pravda projekat

Jačanje vladavine okolišnog prava u Bosni i Hercegovini

Pritisci na okoliš kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini (BiH) su sve veći. Istovremeno, BiH se suočava sa sistemskim, društvenim i političkim izazovima koji negativno utječu na kvalitet vladavine okolišnog prava u zemlji. S obzirom da je BiH u decembru 2022. godine dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, prvi imperativ u ovoj oblasti je usklađivanje njenog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

Cilj projekta

Jačanje vladavine okolišnog prava u BiH - unapređenje pristupa okolišnoj pravdi, promoviranje ljudskih prava i pružanje podrške okolišnim javnim politikama i uslugama usmjerenim na ljude.

Komponente projekta EKO-PRAVDA

 

Komponente projekta

Predviđeni rezultati raspoređeni su u nekoliko faza u ukupnom četverogodišnjem trajanju projekta. Početna faza, koja će trajati 12 mjeseci (2023. godina), osmišljena je da omogući provođenje sljedećih komponenti projekta:

  1. Uskladiti zakonodavstvo u BiH s pravnom stečevinom EU – Podrška izradi neophodnih izmjena zakona o zaštiti okoliša i krivičnih zakona, kako bi se osiguralo njihovo usklađivanje s pravnom stečevinom EU u oblasti zaštite okoliša.
  2. Ojačati proceduralni okvir za agencije za provođenje zakona – Izrađeni jasni SOP-ovi za koordinaciju i odgovore na ekološke incidente i nesreće, od strane agencija za provođenje zakona.
  3. Program za naprednu obuku za studente i praktičare – Integrirane izmjene programa za obuku sudija i tužitelja, pri čemu bi se uključivanjem obuke iz krivičnog prava za zaštitu okoliša povećali kapaciteti za njegovo provođenje u BiH.
  4. Poboljšati razumijevanje i ostvarivanje okolišnih ljudskih prava – Postoji razumijevanje ljudskih prava vezanih za okoliš, ona se adekvatno mapiraju i o njihovoj realizaciji se izvještava.

Naredni ciljevi

A)    Usklađeno zakonodavstvo
B)    Institucionalizirano akademsko i praktično učenje
C)    Povećana javna svijest
D)    Povećan kapacitet provođenja

Trajanje projekta:

decembar 2022. - decembar 2023.

Donatori:

Vlada Nizozemske, Globalni program UNDP-a za jačanje vladavine prava, ljudskih prava, pravde i sigurnosti za održivi mir i razvoj

Vrijednost projekta:

100,000.00 USD

Ključni partneri:

Ministarstva životne sredine/okoliša, pravosudni i tužilački centri za obuku, akademska zajednica, nevladine organizacije

Impact

START DATE

December 2022

END DATE

December 2023

STATUS

Ongoing

PROJECT OFFICE

Bosnia and Herzegovina

IMPLEMENTING PARTNER

United Nations Development Programme

DONORS

GOVERNMENT OF NETHERLANDS

TOTAL CONTRIBUTIONS

$572

DELIVERY IN PREVIOUS YEARS

2022$530

Full Project information