DRAS platforma pomaže institucijama i stanovnicima Bihaća u planiranju spašavanja i intervencija u kriznim situacijama

18 October 2021

Grad Bihać je napravio važne korake ka jačanju službi zaštite i spašavanja provodeći niz aktivnosti u sklopu Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. Zajedno sa još devet gradova i općina, Bihać učestvuje u realizaciji Zajedničkog programa od 2019. godine.

Jedna od važnih programskih aktivnosti je uspostavljanje online Sistema analize rizika od nepogoda (DRAS) koji pruža informacije o izloženosti poplavama, klizištima, zemljotresima i lokacijama minsko sumnjivih površina u gradovima i općinama koje sudjeluju u programu. DRAS je online platforma koji donosiocima odluka i stanovnicima omogućava nesmetan pristup naučnim podacima o prirodnim i drugim opasnostima, a s ciljem povećanja svijesti o riziku od katastrofa na određenom lokalitetu.

Stanovnici Bihaća od početka 2021. godine imaju pristup ovoj platformi. U proteklom periodu lokalne institucije, te službe zaštite i spašavanja u Bihaću zajednički su osigurali da sve potrebne informacije budu dostupne na DRAS sistemu koji je ujedeno dio i zvanične web stranice Grada Bihaća i kao takav je na usluzi građanima i građankama, ali i javnim ustanovama i preduzećima. Podršku u procesu uspostave DRAS-a pružio je Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), koji zajedno sa ostalim UN agencijama u BiH sprovodi Zajednički program.

Elmedin Mehadžić, koordinator za ovaj program u Gradu Bihaću ističe da su građani i građanke DRAS platformu odlično prihvatili zbog jednostavnog korištenja i dostupnosti ažurnih informacija. Najveće koristi platforme, kako dodaje, uvidjele su mjesne zajednice koje na svom području imaju površine prekrivene minama i zajednice uz rijeku Unu koje su često pogođene poplavama.

„Zahvaljujući pristupu DRAS platformi građani su tokom gradnje objekata imali jasnije podatke o površinama na kojima planiraju graditi, a sama aplikacija je uveliko povećala informisanost građana prilikom podnošenja dokumenata za građenje u rizičnim područjima. DRAS platforma je važna i za turistički razvoj grada kao sigurne destinacije za posjetioce iz BiH i inozemstva.“, kazao je Mehadžić.

On dodaje da Gradska uprava Bihaća DRAS platformu koristi u svakodnevnom obavljanju poslova iz djelokruga nadležnih službi, a posebno službi koje se bave imovinsko-pravnim poslovima. S druge strane, služba Civilne zaštite u Bihaću DRAS platformu koristi kao dobru bazu pri pripremi planova spašavanja i intervencija u kriznim situacijama, a posebno u slučajevima poplava, požara  i zemljotresa koji su učestali posljednih godina na području Bihaća.

DRAS sistem se sastoji od tri modula od kojih je modul 1 dostupan javnosti, a moduli 2 i 3 odgovarajućim lokalnim vlastima u skladu s korisničkim pravima.

Modul 1 koristi mape opasnosti i projicira ih na javno dostupne Googleove mape, zbog čega ih je jednostavno pretraživati i koristiti. Ovaj modul je povezan s podacima o nivou padavina i vodostaja koji su javno dostupni zahvaljujući hidrometeorološkim zavodima i agencijama za vode.

Modul 2 DRAS sistema omogućava lokalnim vlastima da prate informacije o ugroženim i ranjivim kategorijama stanovništva na prostornim mapama, te preklapa ove podatke s podacima o opasnostima, što olakšava bolju uključenost ranjivih kategorija u planiranje prevencija i reakcija u vanrednim situacijama.

Modul 3 pruža brzu računarsku analizu i izradu procjena prostornih rizika za lokalne vlasti kroz kombinaciju naučnih podataka o opasnostima i podataka o korištenju zemljišta i osjetljivosti u skladu s metodologijom EU Direktive o poplavama. Ovaj alat lokalnim zajednicama omogućava objektivne i precizne izračune rizika korištenjem naučnih podataka koji postoje na višim nivoima, kako bi se podržalo donošenje odluka na temelju dokaza.

„Uvjereni smo da će u narednom periodu DRAS platforma biti od izuzetne važnosti za našu zajednicu koja želi preventivnim djelovanjem u svim segmentima društva smanjiti rizike od katastrofa i u konačnici zaštititi ljudske živote i imovinu naših građana“, istakao je Mehadžić.

Pored promocije ove platforme, u Bihaću su provedene i brojne druge aktivnosti usmjerene na pravovremeno djelovanje u kriznim situacijama. Pružena je podrška kontinuiranom operativnom funkcionisanju Lokalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, te je izvršena procjena kapaciteta ove platforme. Na temelju procjene kapaciteta smanjenja rizika od katastofa (DRR) tim je prošao kroz tri obuke – održivi razvoj, klimatske promjene i smanjenje rizika od katastrofa, upravljanje projektima i upravljanje kriznim situacijama.

„Od samog potpisivanja DRR platforme i pristupanja Grada Bihaća ovom programu zauzeli smo ozbiljan i proaktivan pristup, tako da naši predstavnici u sektorima civilne zaštite i vatrogastva, socijalne i dječije zaštite, te obrazovanja i poljoprivrede aktivno učestvuju kako u prepoznavanju problema, tako i u iznalaženju rješenja, poboljšanju organizacije rada, te izradi dokumenata zaštite i spašavanja“, kazao je Mirsad Šehić, član lokalne DRR platforme iz Službe za civilnu zaštitu, stručne i zajedničke poslove Grada Bihaća.

„Upravljanje kriznim situacijama, kao i mjere ublažavanja posljedica i pripravnosti za slučaj katastrofa moraju biti uključeni u strateške dokumente i razvojno planiranje jer je to jedan od načina da se promjeni trenutni trend porasta negativnih utjecaja katastrofa. Putem Zajedničkog programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija, UNDP sa partnerima, podržava izgradnju otpornosti deset općina na prirodne i druge nesreće kroz integrisani pristup koji uključuje sektore civilne zaštite, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i poljoprivrede kao važne aktere u pripremi strateških dokumenata iz oblasti upravljanja rizikom od katastrofa. Osim što pomaže donosiocima odluka, DRAS sistem daje uvid  o konkretnim opasnostima na određenom području. Korištenjem različitih alata zajednički radimo na drugačijem pristupu kao i podizanju  svijest o važnosti upravljanja katastrofama, ublažavanju posljedica i boljoj pripravnosti“, istakla je Steliana Nedera, predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

U Bihaću je izvršena i nadogradnja Procjene rizika Grada Bihaća kako bi uključivala informacije o kartama i opasnostima od poplava i klizišta, socijalnoj zaštiti, seksualnom i reproduktivnom zdravlju i rodno zasnovanom nasilju.

„Važno je naglasiti da će se u budućnosti raditi na integraciji dokumenata donešenih kroz lokalne DRR platforme u Procjenu rizika područja Grada Bihaća od prirodnih i drugih nesreća kao temeljnom dokumentu koji tretira ovu oblast na području naše zajednice, kao i u strategiju razvoja grada“, dodao je Šehić.

Planirano je da se izvrši i dopuna važeće Federalne Metodologije za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite, čime će se određene oblasti koje se tretiraju kroz rad platforme smjestiti u pravni okvir. Iz Grada Bihaća smatraju da ove aktivnosti olakšava uključenost u program predstavnika najviših instanci oblasti zaštite i spašavanja u državi, prije svega Ministarstva sigurnosti BiH i entitetskih uprava za civilnu zaštitu.