Via Dinarica nastavlja graditi put ka održivom turizmu u Bosni i Hercegovini – najavljen početak 2 miliona eura vrijedne nove faze projekta

6 March 2023

 

Novu fazu projekta Via Dinarica vrijednu 2 miliona eura su potpisivanjem sporazuma u Sarajevu zvanično najavili Nj. E. Marco Di Ruzza, ambasador Italije u BiH i Steliana Nedera rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Cilj trogodišnje faze koju će finansirati Italijanska agencija za razvojnu suradnju (AICS), je daljnja promocija destinacije Via Dinarica na globalnoj turističkoj karti i pružanje podrške svim ključnim dionicima u ponovnom pokretanju i jačanju turizma duž staza Via Dinarice, sa ciljem podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini. Projekat nudi novu perspektivu budućnosti turizma u prirodi u Bosni i Hercegovini usmjerenog ka zelenom razvoju ojačanom novim tehnologijama i inovacijama.

Ovom prilikom Nj. E. Marco Di Ruzza je naglasio: "Sretan sam što mogu potpisati ovaj sporazum za novu fazu projekta Via Dinarica u Bosni i Hercegovini. Projekat će doprinijeti regeneraciji i jačanju turizma nakon COVID – 19 pandemije, ali i njegovoj tranziciji ka održivosti kao jedne od važnijih grana privrede u Bosni i Hercegovini. Kroz Italijansku agenciju za razvojnu suradnju (AICS), naša Vlada je posvećena promovisanju socijalne kohezije i integracije putem financiranja brojnih projekata usmjerenih na jačanje saradnje, zajedništva i dijaloga među svim ljudima kao i razvoj dinamičnih održivih oblika turizma koji će doprinijeti ekonomskom napretku i smanjenju nejednakosti u BiH. Projekat Via Dinarica je važan korak ka održivom turizmu u zemlji, i ponosni smo što podržavamo njegov razvoj."

Od pionira u promovisanju outdoor, avanturističkog i ruralnog turizma u BiH, Via Dinarica se razvila do prepoznate regionalne turističke destinacije koja se spominje u svjetski popularnim publikacijama, ili kako je National Geographic napisao: "Ono što je nekoć bilo sporna regija postalo je najuzbudljivija prekogranična destinacija na planetu.” Via Dinarica je također odigrala ključnu ulogu u podržavanju domaćeg turizma tokom panedmije COVID – 19, te stvorila nova radna mjesta i mogućnosti za održivi život u ruralnim zajednicama koje se nalaze duž njezinih staza.

 

„S velikim zadovoljstvom ističem snažno partnerstvo između UNDP-a, Italijanske agencije za razvojnu suradnju (AICS) i Italijanske ambasade u Sarajevu u stvaranju bolje budućnosti za mlade, zaštiti okoliša, borbi protiv klimatskih promjena i jačanju ruralnog turizma. Italijanska vlada bila je i jeste jedan od ključnih partnera UNDP-a u BiH i veselimo se produbljivanju saradnje kako bismo zajedno podržali napredak Bosne i Hercegovine, posebno u oblasti turizma. Pandemija COVID-19 je zaustavila i ugrozila napredak ostvaren u proteklom razdoblju i 2020. godine prihodi od turizma smanjeni su za više od 85%, a broj stranih turista smanjen je za gotovo 70%. Međutim, u 2022. godini broj dolazaka i noćenja turista u BiH približio se rekordnim brojkama iz 2019. godine prije pandemije, a predviđa se da bi brojke u 2023. godini mogle to i premašiti. Turistička aktivnost okrenula se ka domaćem i regionalnom tržištu, dajući poticaj i vidljivost destinacijama kao što je Via Dinarica. Nadalje, želim se zahvaliti svim partnerima uključenim u projekat Via Dinarica i veselim se zajedničkoj suradnji u postizanju njegovih ciljeva. Posebno relevantnim institucijama - Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, i Ministarstvu turizma i trgovine Republike Srpske, koji su bili i ostaju pouzdani partneri projekta Via Dinarica”, rekla je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

U sljedeće tri godine, projekat će podržati sve ključne sudionike u ponovnom pokretanju i jačanju turizma duž staza Via Dinarice u Bosni i Hercegovini. Također će se usredotočiti na izgradnju kapaciteta lokalnih zajednica, podržavanje prakse održivog turizma i promociju ravnopravnosti polova u sektoru turizma.