Certificirana 34 predavača za koordinaciju i upravljanje kampovima

8 November 2021

--- Image caption ---

Nakon petodnevne obuke kojom se nastoje ojačati kapaciteti i pripremljenost lokalnih zajednica u BiH da odgovore na raseljavanje, 34 osobe su zvanično certificirane za predavače u oblasti koordinacije i upravljanja kampovima (Camp Coordination and Camp Management - CCCM).  Cilj obuke je bio osigurati da su usluge i zaštita u lokalnoj zajednici u skladu s lokalnim i međunarodnim zakonima, smjernicama i dogovorenim standardima, a kako bi se poboljšala kvaliteta života i dostojanstvo u slučaju raseljavanja uzrokovanih katastrofama.

Obuka je organizovana u okviru Zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, finansiranog od strane Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) koji ima za cilj rješavanje ključnih prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa (DRR) koje su utvrdile lokalne vlasti i različiti akteri u različitim sektorima: zaštita i spašavanje, obrazovanje, socijalna i dječja zaštita, zdravlje i poljoprivreda.

Upravljanje kampom sastoji se od pružanja pomoći i zaštite interno raseljenom stanovništvu pogođenom elementarnim ili drugim nesrećama koje živi u kampovima, u skladu sa zakonskim okvirom zaštite i humanitarnim standardima. Kroz CCCM nastoje se poboljšati uvjeti života raseljenih osoba, osigurati im pomoć i zaštitu u mjestu raseljavanja te naći trajna rješenja za okončanje privremenog smještaja.

Idriz Brković, šef Odsjeka za strateško planiranje, mjere zaštite i spašavanja Ministarstva sigurnosti BiH, naglasio je da „zaštita i spašavanje moraju predstavljati prioritetni državni sigurnosni interes, čijim se ostvarivanjem, osim jačanja državne sigurnosti, smanjuje broj ljudskih žrtava i materijalnih šteta. Dodaje da je Zajednički program od krucijalne važnosti za BiH jer unapređuje inter-institucionalnu koordinaciju i saradnju,  uz  aktivno uključivanje lokalnih zajednica sa visokim rizikom od katastrofa u procesima planiranja i implementacija mjera na terenu“.

Posljedice klimatskih promjena su sve prisutnije u cijelom svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini,  što dovodi do rizika velikog raseljavanja stanovništva. Spremnost na odgovor na posljedice klimatskih promjena postaje sve važnije u današnje vrijeme. 

Haris Magrdžija, koordinator za migracije, pomoć u gotovini i vaučerima i edukator o opasnostima od mina pri Crvenom krstu FBiH je izjavio: „Obuka  je odličan primjer jačanja saradnje UN agencija sa Crvenim krstom/križom i Civilnom zaštitom kao ključnim lokalnim akterima u pripremljenosti za katastrofe i oporavku od katastrofa“.

Obukom novih predavača za koordinaciju kampova i upravljanje kampovima ojačali su se kapaciteti lokalnih zajednica, sklonih katastrofama u Bosni i Hercegovini, da spremno odgovore na raseljavanja putem zaštite i primjene rodno osjetljivog pristupa.

„Učešće na obuci je izuzetno značajno iskustvo s obzirom na ekstremne situacije koje nam se dešavaju, a koje stvaraju potrebu za masovnim smještajem stanovništva. Uspjeli smo za vrijeme trajanja obuke da usvojimo nova znanja i metodologije iz predmetne oblasti, a istovremeno da razmijenimo iskustva sa učesnicima koji su eksperti u oblastima svog djelovanja.“ naglasila je Vesna Šipka, samostalni stručni saradnik za planiranje zaštite i spasavanje od elementarnih nepogoda i drugih nesreća pri Gradskoj upravi Banja Luke / Službe Civilne zaštite grada Banja Luka.

Kako bi se osigurala kvaliteta i sveobuhvatnost, u realizaciju programa obuke predavača uključeni su Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine - Sektor za zaštitu i spašavanje, entitetske uprave civilnih zaštita Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Crveni krst/križ Federacije BiH, Crveni krst RS/a i Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine te zajednice u BiH koje su sklone katastrofama.

Za provedbu Zajedničkog programa zadužene su UN agencije: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF), Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO), Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu (FAO) u partnerstvu sa lokalnim vlastima i relevantnim implementacionim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora. CCCM obuka je razvijena i implementirana od strane Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini koja je partner na realizaciji ove aktivnosti.

Za dodatne informacije:

Ajla Mostarac, UNDP:  ajla.mostarac@undp.org

Nineta Popović, UNICEF: npopovic@unicef.org

Majda Prljača, UNFPA: prljaca@unfpa.org

Lejla Hrelja, UNESCO:  l.hrelja@unesco.org

Vlado Pijunović, FAO: Vlado.Pijunovic@fao.org