Obilježen Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

13 October 2021

Predstavnici Općine Kakanj, Ambasade Švicarske i agencija Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini obilježili su Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa (DRR dan) čija je tema ove godine „Sve je u dobrom upravljanju“. Ovim se skreće pažnja da ne treba čekati da se katastrofa desi, nego preventivno pristupati kroz zajedničko djelovanje.

Događaj je organiziran u sklopu zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, kojeg u vrijednosti od 8,4 miliona KM finansiraju Vlada Švicarske i Ujedinjene nacije (UN), a provode UN agencije: UNDP, UNICEF, UNESCO, UNFPA i FAO. Kroz ovaj Program radi se na rješavanju prioriteta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, a koje su utvrdili lokalne vlasti i akteri u sektorima zaštite i spašavanja, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zdravlja te poljoprivrede. Poseban naglasak stavlja se na poboljšanje koordinacije na lokalnom nivou i na unapređenje strateškog planiranja koje se oslanja na podatke o rizicima, vodeći računa o najugroženijim kategorijama stanovništva.

Šefica sektora za lokalnu upravu i općinsko upravljanje pri Ambasadi Švicarske Maja Zarić je ovom prilikom izjavila: „Skorašnje katastrofe značajno usporile razvoj lokalnih zajednica i zemlje u cjelosti. Kako bi se prevenirale slične situacije u budućnosti, neophodno je sistemsko upravljanje rizicima od katastrofa. Kakanj je jedna od deset općina koje uz podršku švicarskog i UN-ovog zajedničkog programa intenzivno rade na uvođenju mjera za prevenciju rizika od katastrofa, osiguravajući blisku saradnju različitih sektora.“

U okviru Programa je pokrenuta i online DRAS platforma koja pruža ažurne informacije o izloženosti poplavama, klizištima i zemljotresima na teritoriji čitave BiH te su mapirane institucije, organizacije i usluge u području seksualnog i reproduktivnog zdravlja i rodno zasnovanog nasilja i njihova uloga u vrijeme katastrofa.

Dr. Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a BiH i v.d. rezidentne koordinatorice UN-a u BiH, naglasila je da „Ljudsko djelovanje doprinosi porastu rizika od katastrofa. Ekonomska i društvena nestabilnost, migracije, raseljavanje, urbanizacija, loše upravljanje okolišem i klimatske promjene važni su faktori koji doprinose sve većim i složenijim posljedicama katastrofa sa kojima se suočavamo. Iz tog razloga, UN je aktivno uključen u razvojne aktivnosti koje smanjuju rizike od katastrofa i pomažu nam da se prilagodimo klimatskim promjenama. U okviru Zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a, u saradnji sa partnerima i lokalnim vlastima,  poduzeli smo konkretne mjere za jačanje multisektorskih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa. Mijenjamo način na koji pristupamo izazovima rizika od katastrofa fokusirajući se na prevenciju i rano djelovanje, kao i sistemsko ulaganje u jačanje otpornosti zajednica i stanovništva, posebno najranjivijih kategorija.“

U Kaknju je u sklopu Programa održana i simulacijska vježba u Srednjoj tehničkoj školi „Kemal Kapetanović“, koju su prema unaprijed utvrđenom scenariju proveli predstavnici Civilne zaštite Općine Kakanj, Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj, Vatrogasno društvo „Kakanj“, Policijska stanica Kakanj, Dom zdravlja Kakanj, Crveni križ Kakanj, te osoblje i učenici Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“ Kakanj. U vježbi je „spašeno“ je 120 učenika škole evakuacijom u slučaju požara. Ovo je jedna od škola u BiH gdje su završene procjene rizika, provedene edukacije i napravljeni planovi za smanjenje rizika od katastrofa u okviru ovog zajedničkog Programa.

„Drago mi je da ovaj važan datum obilježavamo u Kaknju. Mi smo u prošlosti imali jako puno izazova, a iz svakog smo izvlačili pouke. Zato smo svjesni potrebe za preventivnim djelovanjem. Osim prirodnih nedaća, naše područje je izloženo i nedaćama koje su produkt industrijskog karaktera našeg područja. Uz poplave, požare, suše, velike snjegove i ekstremno niske temperature, mi smo imali i velike odrone rudničke jalovine i prodor vode kroz nedovršeni rudnički tunel kojim protiče rijeka Ribnica u svom završnom toku. Na našem području su prisutna i dva velika odlagališta rudničke jalovine i jedna deponija šljake i pepela. Imali smo i probleme zapaljenja uglja duboko u zemlji. Uz sve to ovdje postoje i rudničke jame duboko u utrobi zemlje. Ovdje su i termoenergetska postrojenja. Nas je dakle život naučio da je preventiva i uvezivanje najbolji spas i zbog toga sa zadovoljstvom učestvujemo u projektu „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, izjavio je načelnik Općine Kakanj Mirnes Bajtarević.

Ovom prilikom načelnik Općine Kakanj je potpisao Deklaraciju za provedbu Inicijative za zeleniju i održivu budućnost. CIlj Deklaracije je ozelenjavanje područja Kaknja, zaštita izvorišta „Pitka voda“ i sprečavanje klizišta i poplava na lokaciji Ričica. Današnjom sadnjom 1000 sadnica bora, javora i jasena Općina Kakanj je zvanično započela provedbu ove inicijative.

Za dodatne informacije:

Ajla Mostarac, UNDP:  ajla.mostarac@undp.org

Nineta Popović, UNICEF: npopovic@unicef.org

Majda Prljača, UNFPA: prljaca@unfpa.org

Lejla Hrelja, UNESCO:  l.hrelja@unesco.org

Vlado Pijunović, FAO: Vlado.Pijunovic@fao.org